Öregségi nyugdíj
2018. január 03. 13:33

Öregségi nyugdíj

A nyugdíjba vonulás 2018. évi szabályai.

Öregségi teljes nyugdíjra 2018. január 1. napjától változatlanul az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, valamint azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban (például munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban, stb.) nem áll.

A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki
a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.
2018. évben tehát az 1954. második félévében született személyek töltik be az öregségi nyugdíjkorhatárt.
Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki
a) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és
b) azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

A nyugellátás megállapítása iránti igényt kizárólag az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni. Az igényt postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton lehet benyújtani. Az igénybejelentő lap benyújtásával egyidejűleg közölni kell az azonosításhoz szükséges adatokat, a TAJ számot, valamint csatolni kell a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat (pl. biztosítási jogviszonyról kiállított igazolás, munkakönyv, leckekönyv, katonakönyv, szakmunkás-tanulói bizonyítvány).

A nyugellátás a jogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. Ha a nyugellátásra való jogosultság fennáll, de a nyugellátás összege a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hiánya, adathiány vagy egyéb ok miatt az eljárás megindulásától számított harminc napon belül nem határozható meg, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv nyugdíj előleget állapít meg.

Az igénybejelentő lap bármely megyei (fővárosi) kormányhivatal járási/kerületi hivatalának nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt beszerezhető, illetőleg letölthető és kitölthető formátumban megtalálható a  Magyar Államkincstár honlapján: http://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/.