Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei
2018. szeptember 21. 12:13

A Békéscsabai Járási Hivatal a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei iránti kérelmek benyújtásának határidejére, illetve a jogszabályi változásokra hívta fel a figyelmet.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezménye iránti kérelem minden év március 31-éig és szeptember 30-áig nyújtható be. A kérelmet a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályán (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.) kell benyújtani. A hivatal a március végéig benyújtott közlekedési kedvezmény iránti kérelmekről június 15-éig, a szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén pedig december 15-éig dönt.

A vonatkozó kormányrendelet alapján a szállítást végző személy: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy szállítását személygépkocsival írásbeli nyilatkozatban vállaló, érvényes gépjárművezetői engedéllyel rendelkező vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő, egyenesági rokon vagy testvér lehet. A súlyosan mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyt ezen túlmenően még a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy szállíthatja.
Személygépkocsi szerzési támogatás igénylése esetén, a támogatás felhasználása során az adásvételi szerződést a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel kell megkötni, az utalványt pedig a súlyos mozgáskorlátozott személy (a szerzési támogatás jogosultja) nevére kell kiállítani. Az adásvételi szerződés egy példányát a miniszternek meg kell küldeni. A minisztérium a szerzési támogatást a szerződés beérkezését követő 15 napon belül utalja át a közreműködő szervezet vagy az autókereskedő részére.
Amennyiben az adásvételi szerződés a határozat véglegessé válásától számított négy hónapon belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a hivatal a felszabadult szerzési támogatásnak megfelelő összegben új jogosultat jelöl ki.

Az adásvételi szerződés megkötésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el a szerzési támogatással érintett személygépkocsi.
A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban a szerzési támogatás jogosultja jár el, és kezdeményezi az elidegenítési tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam javára történő bejegyzését. Amennyiben a szerzési támogatás jogosultja az elidegenítési tilalom bejegyzésével kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, a szerzési támogatást vissza kell fizetnie.