Külföldi munkavállalással kapcsolatban
2017. december 04. 13:52

Külföldi munkavállalással kapcsolatban
Tájékoztató a külföldi munkavállalással kapcsolatos egészségbiztosítási bejelentési kötelezettségekről.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 80. § (5) bekezdése alapján az a TAJ számmal rendelkező személy, aki valamely EGT tagállamban, és Svájcban, valamint Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban munkát vállal, ill. biztosítottá válik, köteles

- a külföldön, illetve

- a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében

létrejött biztosítását és annak megszűnését 15 napon belül bejelenteni az egészségbiztosítónak.

A bejelentést a magyarországi lakóhely szerint illetékes kormányhivatal járási hivatala egészségbiztosítási szervezeti egységénél lehet megtenni, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, amely a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapjáról (www.neak.gov.hu) letölthető.

A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság kirovását vonhatja maga után.

A bejelentés alapján arra az időtartamra, amely alatt az érintett személy más EGT tagállamban, Svájcban, illetve egyezményes államban biztosított, a TAJ szám ideiglenesen érvénytelenítésre kerül.

Amennyiben valaki az unió valamely tagállamában, vagy Svájcban vállal munkát, akkor rá a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozik. A Rendelet 11. cikk (1) bekezdése alapján erre a személyre kizárólag annak a tagállamnak a szociális biztonsági jogszabályai vonatkoznak, ahol a kereső tevékenységét végzi (egy tagállam elve), kizárólag ott köteles járulékfizetésre. A magyar jogszabályok alapján e személyre a magyar társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség nem terjed ki, illetve annak önkéntes teljesítésére sincs lehetőség.

A Rendelet 19. cikk (1) bekezdése alapján más uniós tagállamban biztosított személy, Magyarországon való ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra való tekintettel. Az ellátásokat az egyenlő elbánás elve szerint ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint az, aki Magyarországon biztosított. A jogosultságot az Európai Egészségbiztosítási Kártya (Kártya) igazolja. A Kártyával az ideiglenes tartózkodás alkalmával felmerült, orvosilag szükséges egészségügyi ellátások vehetők igénybe, tervezett egészségügyi ellátások igénybe vételére a Kártya nem szolgál. A Kártyát a külföldi biztosító állítja ki.

A bejelentést azoknak is teljesíteni kell, akiknek nemzetközi szervnél fennálló biztosítása jött létre. A bejelentés alapján arra az időtartamra, amely alatt a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében biztosított, a TAJ szám ideiglenesen érvénytelenítésre kerül.

Arra a TAJ számmal rendelkező személyre, aki saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szerv foglalkoztatottja, a magyar jogszabályok szerinti biztosítás nem terjed ki. Erre tekintettel az adott nemzetközi szervezet különálló egészségbiztosítási rendszerében fennálló biztosítása idején kizárólag e biztosítása terhére, vagy térítés ellenében veheti igénybe Magyarországon az egészségügyi szolgáltatásokat.