Gyümölcsültetvényekkel kapcsolatos tudnivalók
2018. február 12. 13:59

Gyümölcsültetvényekkel kapcsolatos tudnivalók
Tájékoztató a gyümölcs termőhelyi kataszteri eljárásról, a gyümölcsültetvény-telepítés bejelentéséről, valamint a gyümölcsültetvény kataszteri nyilvántartásról.
2017. január 1-től a gyümölcsültetvények telepítésének engedélyezését a létesítendő ültetvény helye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalai végzik (telepítési hatóság), Békés megyében a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala (5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 34.).

A gyümölcs termőhelyi kataszteri eljárás, a gyümölcsültetvény-telepítés bejelentése, valamint a gyümölcsültetvény kataszteri nyilvántartásról a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezik, mely 2018. január 1-től több ponton módosult.

Árutermő gyümölcsültetvények engedélyezésének előfeltételei

Árutermő gyümölcsültetvény továbbra is csak engedéllyel telepíthető. A telepítési engedély kiadásának egyik előfeltétele, hogy az adott terület szerepeljen a gyümölcs termőhelyi kataszterben. A gyümölcs termőhelyi kataszter vezetése a NÉBIH feladata. A termőhelyi kataszterben nem szereplő terület kataszterbe vonását a terület használójának vagy tulajdonosának kell kezdeményeznie a NÉBIH-nél, még a telepítési engedélykérelem benyújtása előtt. A termőhelyi kataszteri eljárás során a hatóság a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézete által elkészített szakvélemény alapján hoz döntést a kataszterbe vételről.

Lehetőség van arra, hogy a kérelmező a szakvélemény elkészítését még a kataszteri eljárás megkezdése előtt megrendelje, közvetlenül a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézettől levélben (Postacím: 1223 Budapest, Park u. 2.) vagy e-mailben (info@resinfru.hu). A gazdálkodó a kataszterbe sorolást szakvélemény benyújtása nélkül is kezdeményezheti. Ebben az esetben a NÉBIH hivatalból felkéri a kutatóintézetet a szakvélemény elkészítésére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ilyen esetben az eljárás lefolytatása lényegesen több időt vehet igénybe. Az ökológiai alkalmasságról szóló szakvélemény készítése mindkét esetben térítés ellenében történik, a költségeket a kérelmezőt terhelik!

A gyümölcsültetvény telepítési engedély kiadásának másik előfeltétele külön jogszabály szerint meghatározott talajvédelmi terv készítése. A talajvédelmi terv készítésére csak regisztrált talajvédelmi szakértő jogosult. A talajvédelmi tervet az engedélyezési eljárást lefolytató telepítési hatósághoz kell benyújtani, azt a talajvédelmi szakhatóságként közreműködő megyei kormányhivatal illetékes osztálya véleményezi.

A gyümölcsültetvény-telepítés engedélyezési eljárása

Az ültetvénytelepítési engedélyt csak gyümölcs termőhelyi kataszterben szereplő területre lehet kérni, az engedélykérelmet a terület tulajdonosa vagy bejegyzett használója nyújthatja be.

2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsültetvény termőföldön vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanon telepíthető, a telepítési hatósághoz történt bejelentés és hatósági nyilvántartásba vételt követően, mely eljárás illetékmentes.

A telepítési engedély kérelemben szerepelnie kell a telepítendő gyümölcsfaj mellett a fajtának/fajtáknak, az alanyoknak, idegentermékenyülő fajoknál a porzófajtáknak. Fel kell tüntetni az ültetvény tervezett térállását. Amennyiben telepítés nem a teljes földrészleten történik, vázrajzot kell készíteni, melyen a telepítés földrészleten belüli elhelyezkedését kell feltüntetni. Vázrajz szükséges abban az esetben is, ha több gyümölcsfajt telepítenek, melyen a fajok elhelyezkedését kell jelölni.

A telepítéshez a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékében szereplő fajták minősítéssel rendelkező szaporítóanyaga használható fel. A telepítés a talajvédelmi terv érvényességi idejéig hajtható végre.

A gyümölcsültetvény-kataszterről:

A gyümölcsültetvény-kataszter vezetése a kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának feladata. Az ültetvény kataszterbe a telepítési engedélyben szereplő adatok kerülnek. Ha a telepítés valamilyen okból nem valósítható meg az engedélyben szereplő adatok szerint, és a fajtaösszetétel vagy a térállás tekintetében 10 százaléknál nagyobb eltérés mutatkozik, akkor az engedély előzetes módosítása szükséges, melyet a telepítőnek kérelmeznie kell. Ha az eltérés 10 százaléknál kisebb, azt elegendő csak a megvalósulás bejelentésekor jelezni a hatóság felé. A telepítés megvalósítását be kell jelenteni a telepítési hatóságnak.

Az ültetvény termőre fordulását szintén jelezni kell a hatóság felé.
A bejelentést követően helyszíni szemle keretében rögzítik a megvalósított ültetvény adatait, melyek bekerülnek a gyümölcsültetvény kataszterbe.

Ültetvény kivágáshoz engedély nem szükséges, de a kivágás tényét 30 napon belül jelenteni kell a telepítési hatóságnak, mely az ültetvény megszűnését rögzíti a kataszterben.

Az ültetvénnyel kapcsolatos bármilyen adatváltozást (tulajdonos, használó adatai, használat módja, stb.) szintén 30 napon belül jelezni kell a hatóság felé.

Az engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényekről

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXII. törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításának értelmében a 2017. december 31-ét megelőzően termőföldön vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanon telepített 3000 négyzetméternél kisebb, de 2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsültetvényt a módosítás hatályba lépését követő 12 hónapon belül jogkövetkezmény alkalmazása nélkül köteles a telepítő bejelenteni a telepítési hatóságnak.


Békéscsaba, 2018. január 23.

 

Békés Megyei kormányhivatal
  Békéscsabai Járási Hivatala
     Agrárügyi Főosztálynak
   Földművelésügyi Osztálya