Fontos határidők a kivételes rokkantsági ellátás igénylése során
2018. október 31. 09:31

Kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás iránti kérelmet elutasító döntés véglegessé válásától számított 6 hónapon belül nyújtható be.
Fontos tudni, hogy azon személyek, akiknek idén január 1-jét megelőzően vált jogerőssé az elutasító döntésük, december 31-éig nyújthatják be a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelmüket.
Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén kivételes rokkantsági ellátás állapítható meg annak a megváltozott munkaképességű személynek:

- akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb mértékű (az a személy tehát, akinek az egészségi állapota 51- 60 százalék közé esik, nem lehet jogosult az ellátásra),
- akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a rehabilitációja nem javasolt (C2, D és E minősítési kategória), vagy rehabilitálható (C1 minősítés), de a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg,
- akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmét a megfelelő mértékű biztosítási idő hiánya miatt elutasították, és az elutasító döntés véglegessé vált, viszont rendelkezik a szükséges biztosítási idő legalább felével (azaz 5 éven belül legalább 548 napig, vagy 10 éven belül legalább 1278 napig, vagy 15 éven belül legalább 1825 napig biztosított volt),
- aki keresőtevékenységet nem végez és
- aki rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A kivételes rokkantsági ellátás megállapítása során előnyben kell részesíteni azt a megváltozott munkaképességű személyt, aki a szükséges biztosítási idő legalább 90 százalékával rendelkezik.
Amennyiben a keretösszeg kimerülése miatt utasítják el a kérelmet, az elutasító döntés véglegessé válását követő naptári évben ismételten benyújtható.
Mindazon ügyfelek, akiknek a rehabilitációs hatóság a biztosítási idő hiánya miatt tavaly év végéig utasította el a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmét, az egyéb feltételek fennállása esetén legkésőbb idén december 31-éig nyújthatnak be kivételes rokkantsági ellátás megállapítása iránti kérelmet.
 
A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú, tehát az ezt követően benyújtott kérelmek érdemi elbírálására nincs lehetőség.