Folyamatos a parlagfű-ellenőrzés a Békéscsabai Járásban
2018. szeptember 04. 11:50

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is kiemelt hatósági feladat  a parlagfű elleni védekezés, amit kormányrendelet szabályoz. A települések külterületén a helyszíni szemlét az ingatlanügyi hatóság (illetékes járás földhivatali osztály), míg belterületen a jegyző végzi. A Békéscsabai Járási Hivatal illetékességi területén augusztus végéig a szakemberek 12 ezer 74 hektárt ellenőriztek, ebből 14,4 hektár volt parlagfűvel fertőzött.

Az élelmiszerláncról és hatóság felügyeletéről szóló törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30-ig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Az ellenőrzési időszak július 1-étől a vegetációs idő végéig folyamatosan, illetve az Agrárminisztérium utasításáig tart.

Az ellenőrzés bejelentés alapján (e-mail, telefon, Parlagfű Bejelentő Rendszeren - https://pbr.nebih.gov.hu - keresztül vagy postai úton), illetve hivatalból indul. A helyszíni szemle során állapítják meg, hogy a bejelentés megalapozott volt-e. A parlagfüves folt felvétele beépített GPS-szel rendelkező kézi számítógéppel történik.
A helyszínen készült digitális jegyzőkönyvet a Parlagfű Információs Rendszerben egészítik ki, mely ezt követően a Békéscsabai Járási Hivatalhoz kerül az esetleges szankció kiszabása végett.
 
A termőföld védelméről szóló törvény ide vonatkozó paragrafusa szerint a földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). A járási földhivatali osztályok a hasznosítási kötelezettséget idén június 1. és október 15-e között határszemle keretében ellenőrzik.
 
Idén a határszemlét a megye erdő nélküli termőterületének 15 százalékán kell végrehajtani.
Bejelentés vagy hivatalból indított helyszíni szemle során az észleltek alapján az ügyfelet – érvényes földhasználat esetén a föld használóját, amennyiben nincs, akkor az érintett ingatlan tulajdonosát/haszonélvezőjét – felhívják, hogy tegyen eleget a jogszabály által előírt és fentiekben részletezett hasznosítási kötelezettségének.
Az ingatlan gyommentesítésére az ügyfélnek 30 nap áll rendelkezésére a felhívás alapján. E határidő leteltét követően az ingatlanügyi hatóság ismételt szemlét tart az érintett területen.