Amit a megtérítési eljárásról tudni kell
2018. július 04. 15:38

Amit a megtérítési eljárásról tudni kell
A Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya megtérítési eljárás keretében az egészségbiztosító által finanszírozott összeget azzal a személlyel (jogi-, vagy természetes személlyel) fizetteti vissza, aki felelős a baleset bekövetkeztéért, vagy másik személy betegségéért, keresőképtelenségéért, egészségkárosodásáért vagy haláláért. Ezt az eljárást megtérítési eljárásnak nevezik.
Az eljárás során Nyilatkozat elnevezésű formanyomtatványt postai úton azok a rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátásban részesülő személyek kapnak, akik a komplex felülvizsgálat elvégzését kérő dokumentumon bejelölték, hogy a megváltozott munkaképességet „baleset” okozta. Az ellátásban részesülők a jogszabály által előírt együttműködési kötelezettségüknek tesznek eleget, amikor a megadott határidőn belül, a megadott címre, kitöltve visszaküldik a nyilatkozatot, valamint a rendelkezésükre álló dokumentumokat csatolják. A nyomtatvány a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya Békéscsaba, Munkácsy utca 4. szám alatt található postaládájában is elhelyezhető, illetve ugyanott, ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton személyesen is benyújtható.

A nyilatkozattétel célja, hogy a rehabilitációs hatóság megismerje az ügyfél által bejelölt „baleset” körülményeit. A tények alaposabb ismeretéhez a sérült, egészségkárosodott személy információi segítik hozzá a hatóságot, például arra vonatkozóan, hogy
- hol, mikor, hogyan következett be a baleset (részletes leírása a történteknek),
- volt-e a balesettel kapcsolatban rendőrségi, ügyészségi, bírósági eljárás,
- közúti baleset következménye-e a baleset,
- okolható-e valaki az egészségkárosodásért.
Fontos tudni, hogy a már megállapított pénzbeli ellátás folyósítását nem érinti a megtérítési eljárás lefolytatása, az ellátottra nézve semmiféle hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár a nyilatkozat tétele.

Az ügyfelek a megtérítési eljárás további folytatásáról, illetve az ügy lezárásáról értesítést azért nem kapnak, mert az eljárás további részei azokat a személyeket érintik, akiknek a felelőssége megállapítható.
Az ügy lezárul – mindenféle hátrányos anyagi és egyéb jogkövetkezmények nélkül –többek között abban az esetben is, ha a baleset háztartási baleset, a sérült okozta, illetve véletlenül történt.