Amit a külföldi munkavégzés bejelentésével kapcsolatosan tudni kell
2018. november 28. 09:12

Kiváltképpen a külföldi munkavállalás során igénybe vehető egészségügyi ellátás érdekében fontos a bejelentéssel kapcsolatos szabályok pontos ismerete.
Az EGT tagállamban, Svájcban, valamint a Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban, és a saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezet (például: ENSZ) szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítás megkötését és annak megszűnését is 15 napon belül be kell jelenteni a hazai egészségbiztosítónak.

A bejelentést a magyarországi lakóhely szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási feladatkörben eljáró megyeszékhelyi járási hivatalánál kell megtenni, a „Bejelentő lap TAJ számmal rendelkező személy részére, aki EGT tagállamban, Svájcban, vagy egyezményes államban biztosított” elnevezésű formanyomtatványon: http://www.neak.gov.hu/data/cms1018310/NEU.70.K.pdf

Fontos tudni, hogy az a személy, aki a fenti államok bármelyikében dolgozik, alapvetően ott jogosult ellátásra, ahol kereső tevékenységét végzi, és kizárólag ott köteles járulékfizetésre is. A magyar társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség ezen időszakban az adott személyre nem terjed ki, illetve annak önkéntes teljesítésére sincs lehetőség.

A bejelentés alapján az érintett személy TAJ számát a külföldi biztosítás időtartamára átmenetileg érvénytelenítik, azaz a TAJ kártyával Magyarországon nem vehető igénybe ellátás. Ugyanakkor lényeges, hogy a külföldi munkavállalás idején, Magyarországon való ideiglenes tartózkodás alatt az Európai Egészségbiztosítási Kártyával – az egészségi állapotra való tekintettel – minden orvosilag szükséges egészségügyi ellátás igénybe vehető. A kártyát a munkavégzés helye szerinti külföldi biztosító állítja ki.

Ha megszűnik a külföldi munkavégzés, a bejelentéshez csatolni kell a külföldi biztosító által a biztosítási időszakról szóló igazolást annak érdekében, hogy megtörténjen a TAJ szám újraérvényesítése Magyarországon.