Ajánlattételi felhívás a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtására
2018. május 10. 12:03

Ajánlattételi felhívás a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtására

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálya várja azon vállalkozók (egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó, gazdasági társaság, egyéb szervezetek) jelentkezését, akik vállalkozási szerződés alapján el tudják látni az osztály által 2018. évben, a parlagfű ellen elrendelt közérdekű védekezési feladatokat.

A feladat elvégzésének jogszabályi alapja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 50.§-a, illetve a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet.

Több vállalkozó együttesen is tehet ajánlatot.

A feladat teljesítésének időtartama: 2018. július 1. - 2018. október 31.

Az ajánlatnak a következőket kell tartalmaznia:
   
1. A vállalkozó adatait: név, cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, képviselő neve

    2. A védekezés során használni kívánt gépek felsorolását, főbb műszaki adatait.
    3. Az érvényesíteni kívánt – nettó és bruttó árat egyaránt tartalmazó - vállalkozói díjat Ft/m2-re meghatározva (a vállalkozói díj magába kell, hogy foglalja a feladat ellátásával felmerülő valamennyi költséget, beleértve a kiszállással felmerült költségeket).
   4. Az ajánlattevő nyilatkozatát arra nézve, hogy
       - a székhelyétől számítva mekkora az a legnagyobb távolság, ahol a feladat elvégzését vállalja (km-ben),
       - képes-e a közérdekű védekezés elrendelését követően 3 napon belül a védekezést megkezdeni és folyamatosan végezni.
   5. A kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, amennyiben az más, mint a vállalkozó

Jelentkezési határidő: 2018. május 28.

Az ajánlat benyújtásának helye

Az ajánlatokat személyesen, vagy postai úton, zárt borítékban kell a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztályán (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u.2.) benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: „Ajánlat parlagfű-elleni védekezésre”

A Békés Megyei Kormányhivatal annak érdekében, hogy a megye teljes területén biztosítani tudja a közérdekű védekezés végrehajtását, az összességében legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőkkel köt vállalkozási keretszerződést.

A Békés Megyei Kormányhivatal a nyertes ajánlattevőket közvetlenül értesíti.

Bővebb felvilágosítás a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály telephelyén személyesen, és a 06/66/529-270–es telefonszámon kérhető dr. Nosza Tamás osztályvezető és Petró Attila munkatársaktól.