Agrárkár helyzet Békés megyében
2018. október 16. 14:00

Megyénkben szeptember 30-áig megközelítőleg 7 ezer 400 hektár területre jelentettek be kárt az agrárium szereplői. Az agrárkár-megállapító szervként megyei hatáskörrel eljáró Békéscsabai Járási Hivatalhoz ezen időpontig 220 kárbejelentés érkezett. A járási hivatal szakemberei 709 bejelentett parcella helyszíni szemléjét végezték el.
A mezőgazdasági szereplők által bejelentett terület 24 százaléka szenvedett jégkárt, 43 százaléka belvízkárt. A 7 ezer 400 hektár 6 százalékán okozott károkat az aszály, 27 százalékán a téli, tavaszi fagy, illetve a viharok és felhőszakadások. Leginkább az őszi káposztarepce, az őszi búza, napraforgó és a kukorica károsodott. Jégkárról főként Csanádapáca, Nagyszénás és Medgyesegyháza térségéből érkeztek bejelentések. Aszálykárt leginkább Orosháza, Békésszentandrás, Tótkomlós és Gyula térségéből jeleztek a gazdák.
Az agrárkár-enyhítési rendszerben kezelt elemi károk a következők: téli fagy, tavaszi fagy, őszi fagy, aszály, mezőgazdasági árvíz, belvíz, felhőszakadás, vihar és a jégeső okozta károk.
 
Téli fagy esetén a kárbejelentést legkésőbb az adott esztendő április 15-éig, aszály esetén legkésőbb szeptember 30-áig kell megtegyék a gazdálkodók. A kárbejelentést a Magyar Államkincstár által erre a célra rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen lehet megtenni a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül. A használatban lévő termőföldön a kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett terület más növénykultúrával való hasznosítását megelőző talaj előkészítés előtt tíz nappal kell megtenni.
 
Az agrárkár-megállapító szerv a mezőgazdasági termelő kárbejelentése alapján az alábbiakról hoz határozatot:
 
- a mezőgazdasági káresemény megtörténtéről,
- a káresemény határidőben történő bejelentéséről,
- a várható hozamcsökkenés okáról, mértékéről és a kár helyéről.
 
A kárenyhítő juttatás iránti igényt a mezőgazdasági termelő az adott év november 30-áig nyújthatja be a Magyar Államkincstár által erre a célra rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen, amelyet az agrárkár-megállapító szerv bírál el.