A szabadtéri égetés helyi szabályai
2015. május 11. 11:00

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának tájékoztatója a szabadtéri égetés szabályairól.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A SZABADTÉRI ÉGETÉS SZABÁLYAIRÓL

BELTERÜLETEN

 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet és Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló 10/1997. (III.27.) önkormányzati rendelete alapján az avar és kerti hulladék égetése az alábbi módon történhet.
 A csírázásgátló anyagokat (diófalomb, tölgylomb, fenyőtű), gyommagvakat, elszáradt, beteg növényi részeket tartalmazó hulladékokat el lehet égetni. Más kerti hulladékot lehetőleg komposztálási eljárással kell kezelni, majd újrahasznosítani. A napi égetést a nyári időszámítás szerinti időszakban 10.00-20.00 óra között lehet végezni, kivéve azt az időszakot, amikor országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el.  A tűzgyújtásra alkalmas hulladék tömegét úgy kell meghatározni, hogy az meggyújtva ne tudjon továbbterjedni, közvetlen környezetét károsítani.
 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete értelmében vasárnap vagy munkaszüneti napon avar és kerti hulladék égetése tilos. Tilos továbbá bármely napon az avar és kerti hulladék helyi védettség alatt álló területen vagy közterületen történő égetése. Aki ennek az előírásnak nem tesz eleget, vele szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.

KÜLTERÜLETEN

 Az ingatlan tulajdonosának, használójának előzetes engedély alapján és feltételek teljesítése esetén lehetősége van a lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetésére (irányított égetés). Az irányított égetés feltételeiről a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltségétől, valamint a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságtól kérhető információ.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
 Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi. Az aktuális tilalomról a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak.
 Természeti és védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélyezhet kivételes esetben égetési tevékenységet növényi maradványok (gyep, nádas, stb.) tekintetében, hatósági eljárás keretében, szigorú feltételek mellett.
 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyják felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjanak megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen kéznél a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsanak, amekkorát folyamatosan felügyelet alatt tudnak tartani. Tájékozódjanak a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.

 Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!


(Forrás: www.bekescsaba.hu)