A parlagfű állományok alakulása
2017. november 10. 10:06

A parlagfű állományok alakulása
Összefoglaló Békés megye 2017. évi parlagfű-helyzetéről.
Az első parlagfű kelési hullám korán, március-április fordulóján jelentkezett az akkor tapasztalható erőteljes felmelegedés hatására. Április közepétől hűvös, száraz időjárás uralkodott, amely a parlagfű kelésének nem kedvezett. A következő kelési hullám a május első felét jellemző csapadékosabb, melegebb időjárású időszakban volt tapasztalható, majd egész vegetációs időszakban jellemzőek voltak a csapadékos időszakokat követő kelések, melyek között hosszú száraz, a parlagfű csírázása számára kedvezőtlen időszakok voltak jellemzőek. Így a parlagfű állományok egyedeinek mérete egész évben nagyon hektikus eloszlású volt.

A nyár első felében a parlagfű fejlődése vontatott volt, amely a gyomnövény számára kedvezőtlen, rendkívül száraz időjárásnak volt köszönhető. Az időjárás következtében a mechanikus védekezési eljárások is sokkal eredményesebbek voltak, mint csapadékos időjárás esetén.

Július-augusztus fordulóján jelentős mennyiségű csapadék érkezett, amely továbbra is rendkívül magas hőmérsékletekkel párosult, ettől kezdve az időjárás már nagyon kedvező volt a parlagfű számára, az állományok robbanásszerű fejlődésnek indultak. A már fejlett növények nagy mennyiségű, erőteljes oldalhajtást fejlesztettek, amelyekből dús virágzás kezdődött augusztus elején. Az addig kisméretű, csíranövényként a kultúrnövény, vagy egyéb gyomnövények állományai alatt megbúvó parlagfű egyedek rendkívül gyors hosszirányú növekedést produkálva a konkurens növények fölé nőttek, szintén megkezdték a pollenszórást.

A 2017. évi parlagfű szezon az átlagnál később kezdődött, a nyár első felében a parlagfű megyénk egyes részein alig volt észlelhető, de augusztus elejétől rendkívül gyors növekedés, augusztus közepétől pedig intenzív virágzás volt tapasztalható.

A virágzás július harmadik dekádjától vette kezdetét, ekkor a növényegyedek 1-3 %-a virágzott.

A parlagfű pollenszóródás tetőzése augusztus – szeptember fordulóján következett be, amikor az állományok 90-95%-a virágzott, de 1-3%-ban már elvirágzott egyedek is megtalálhatóak voltak.

Szeptember közepén-végén jellemző volt a neoténiás állományok pollenszórása, amikor a kaszált, vagy tárcsázott területen lévő parlagfű egyedek nagy része rendkívül gyorsan újra generatív életszakaszba fordult, 10-20 cm-es növénymagasságnál már virágzott.

A pollenszóródás teljes befejeződése október első napjaira tehető, azonban már szeptember harmadik dekádjában is erősen lecsökkent.

Megyénkben a legnagyobb problémát a rendezetlen földhasználati viszonyokkal érintett, elaprózott területű, extenzív szántó, vagy ugarként használt zártkertek jelentik. Az ilyen területeken a földhasználó jellemzően tavasszal végez valamilyen talajművelést, azután kultúrnövény nem kerül elvetésre, illetve elvetik, de a későbbi ápolás elmarad, vagy rendkívül csekély mértékű. A talajművelés gyakran szakszerűtlen (pl. májusi szántás). Ez a parlagfű fertőzöttségnek rendkívül kedvező állapot.

Békés megye az idei évben is a parlagfűvel kevésbé fertőzött megyék közé tartozik az intenzív területhasználat és parlagfű számára kedvezőtlen tavaszi és nyár eleji időjárás következtében.

A parlagfűvel kapcsolatos hatósági eljárások száma külterületeken az alábbiak szerint alakult:

Parlagfű-eljárással érintett földrészletek száma: 178 db(96 db fertőzött folt), mely összesen 69,35 ha területet tett ki.

Közérdekű védekezés elrendelése 77 esetben történt, mely 22,60 ha területet érintett. A mentesítést minden esetben elvégezte az ügyfél, így közérdekű védekezést nem kellett foganatosítani.

Növényvédelmi bírság kiszabása 100 esetben történt, mely összesen 3.184.500 Ft bírság kiszabását jelentette.

Parlagfűvel kapcsolatos hatósági eljárások száma belterületeken:

Parlagfű eljárással érintett földrészletek száma 18 db, mely összesen 15842 m2 területet tett ki.

Növényvédelmi bírság kiszabása 4 esetben történt, mely összesen 1.115.000 Ft bírság kiszabását jelentette.