A gyermekek után járó egészségbiztosítási ellátások
2018. október 02. 11:29

A gyermekgondozási ellátások átalakításával néhány éve „GYED extra” néven vált ismertté az a törvénycsomag, amelynek célja a gyermekvállalás ösztönzése, a kisgyermekes szülők számára a munkaerőpiacra való visszatérés feltételeinek javítása.

Fontos leszögezni, hogy a „GYED extra” nem egy külön ellátási forma, hanem a gyermekvállaláshoz kapcsolódó kedvezményes szabályozás gyűjtőfogalma. Ebbe a körbe tartozik az a jogi szabályozás is, miszerint a különböző korú gyermekek után a jogosult részére több ellátás is folyósítható egyszerre.
 A gyermekek utáni pénzbeli ellátások különféleképpen csoportosíthatók.
Az ellátások egy része pénzbeli egészségbiztosítási ellátásként jelentkezik, mely ellátásokat a biztosított szülők vehetik igénybe, akik járulékfizetésre kötelezettek és a jogosultsági feltételeket teljesítik. Ezen ellátások a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj. Az ellátások másik kategóriája a családtámogatási ellátások csoportja, amely nem kötődik járulékfizetéshez, hanem úgymond alanyi jogon, minimális követelmények mentén, a gyermekek nevelésére tekintettel vehetők igénybe. Ilyen ellátás a gyermekgondozást segítő ellátás is.

A „GYED extra” körébe tartozó kedvező lehetőség, hogy a szülő a különböző korú gyermekei jogán a gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást, a csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti. Ennek lényege, hogy kizárólag az egyik szülőnek legyenek megállapítva a különböző korú gyermekek után járó ellátások. Például, ha az édesanya a nagyobbik gyermeke után gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesül, az újszülött gyermekre jogosulttá válhat ezen felül csecsemőgondozási díjra is.
Amennyiben a szülők a közös háztartásban élő, különböző korú gyermekeik után mindketten jogosulttá válnak a fentiekben említett pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra vagy családtámogatási ellátásokra, úgy a szülőknek választaniuk kell, hogy a gyermekeik után járó ellátásokat melyikük veszi igénybe. A gyermekek utáni különböző ellátásokat ugyanazon időtartamra nem lehet megállapítani mindkét szülő részére.
A GYED melletti korlátlan munkavállalással megnyílt a lehetőség, hogy az apák is GYED ellátást vegyenek igénybe úgy, hogy közben a munkavégzésük alapján munkabérben is részesülnek, és emellett a GYED is folyósításra kerül. Azon családokban például, amelyekben az anya jövedelme alapján kevesebb összegű GYED-re válik jogosulttá vagy egyáltalán nem jogosult a GYED-re, csak a minimális összegű gyermekgondozás segítő ellátásra, de a párja megfelel a GYED igénylése követelményeinek és a keresete is magasabb, érdemes lehet az apának GYED-et igénybe vennie.

Az ellátásra vonatkozó igénylés szabályai szerint a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokat visszamenőleg hat hónapra is lehet kérelmezni. Ebben az esetben viszont a másik szülő részére ugyanazon időtartamra már folyósított ellátást vissza kell fizetni, vagy olyan együttes nyilatkozatot kell tenni, amely alapján az újonnan megállapításra kerülő ellátásból a hivatal levonhatja a jogosulatlanul ugyanazon időtartamra már folyósított ellátást.

Az ellátások közötti választás esetén a választott (új) ellátás iránti kérelmet az annak elbírálására jogosult szervhez kell benyújtani a folyósítás alatt álló (régi) ellátás megszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt. Fontos azt is mérlegelni a szülők ellátások közötti választása esetében, hogy az anya társadalombiztosítás és nyugdíjra jogosító jogviszony nélkül maradhat, amikor az apa veszi igénybe a gyermek(ek) után járó ellátásokat, és az anya nem megy vissza dolgozni, hanem otthon marad a gyermek(ek)kel. Ebben az esetben egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség keletkezik, amely kizárólag az egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére jogosít, nem minősül biztosítási időnek. A későbbi gyermekvállalás esetében az újszülött gyermek után kérelmezhető pénzbeli egészségbiztosítási ellátások jogosultsági feltételeinek teljesítése kerülhet veszélybe ez által.