A fogyatékossági támogatás igénylésének menete
2018. augusztus 27. 09:42

A fogyatékossági támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.
A támogatás a 18. életévét betöltött – jogszabályban meghatározott – súlyosan fogyatékos személy részére megállapítható, havi rendszerességgel járó pénzbeli ellátás.
A fogyatékossági támogatás megállapítására vonatkozó kérelmet, a háziorvos által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságra vonatkozó orvosi dokumentációk hitelesített másolatát a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani (postán, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán). Benyújtható továbbá az illetékes megyei kormányhivatal Kormányablak Integrált Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve elektronikus úton is, ügyfélkapun keresztül, az elektronikus ÁNYK formanyomtatvány kitöltésével: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/

A támogatás megállapításának feltételeit a 141/2000. számú kormányrendelet tartalmazza. Ez alapján a támogatás:
-       látási fogyatékosság.
-       hallási fogyatékosság,
-       értelmi fogyatékosság,
-       autizmus,
-       mozgásszervi fogyatékosság,
-       kromoszóma-rendellenesség esetén állapítható meg.
A fogyatékossági támogatás mértéke függ a fogyatékosság jellegétől és az önkiszolgálási képesség meglététől vagy teljes hiányától. A súlyos fogyatékosságot és az önkiszolgálási képesség meglétét vagy hiányát orvos-szakértői szerv véleményezi, állapítja meg.

A fogyatékossági támogatás összege 2018. január 1-jétől:
-       21 785 forint, illetve
-       26 813 forint azzal,
hogy a fogyatékossági támogatás összegét 2014 január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben kell emelni. Az újonnan megállapítandó fogyatékossági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben kell megállapítani. A hatóság a megállapított támogatást havonta, utólag, a tárgyhót követő hónap 5 napjáig folyósítja.