Elérhetőség / Békéscsabai járás
Békéscsabai Járási Hivatal

dr. Gulyás György hivatalvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Pf.: 512.

Telefonszám: 06-66/528-320

Fax: 06-66/528-321

E-mail cím: bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu

 

Járási Hivatalvezetői Titkárság

Szabó Viktor hivatalvezető-helyettes

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Pf.: 512.

Telefonszám: 06-66/528-323

Fax: 06-66/528-321

E-mail cím: bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu

Mahler Henriett titkársági szakügyintéző 06-66/528-322 bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu
Guráné Szekerczés Edina
titkársági szakügyintéző 06-66/528-323 bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu
Kolarovszki Pálné titkársági ügyintéző 06-66/528-320 bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu
Bogár Gábor informatikai szakügyintéző 06-66/528-328 bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu
Lévai Anita pénzügyi szakügyintéző 06-66/528-327 bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu
Juhász Katalin titkársági szakügyintéző 06-66/528-327 bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu

  

Agrárügyi Főosztály

Tóth János főosztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 34.

Telefonszám: 06-66/529-278

Fax: 06-66/454-878

E-mail cím: bekescsaba.agrar@bekes.gov.hu

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 Dr. Ali Bernadett Tímea

mb. osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.

Telefonszám: 06-66/540-240

E-mail cím: bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Balog Dávid

titkársági ügyintéző

06-66/540-247

bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Bana Zoltánné

állategészségügyi szaksegéd

20/420-6999

bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Csobán László

tenyésztési főfelügyelő

06-66/540-249

bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Dr. Kolimár László

hatósági állatorvos

06-66/540-228

bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Dr. Mihala András

hatósági állatorvos

70/949-4609

bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Dr. Sprőberné dr. Tinger Mónika

hatósági állatorvos

06-66/540-228 bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Dr. Szalai Mária

hatósági állatorvos

06-66/540-248 bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Galambos Mária

titkársági ügyintéző

06-66/540-240 bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Hajdu Andrea Mariann

élelmiszer-biztonsági felügyelő

06-66/540-229 bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Kincses István

élelmiszer-biztonsági felügyelő

06-66/540-239

bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Kocsor Éva

élelmiszer-biztonsági felügyelő

06-66/540-239

bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Kurilla Gréta

élelmiszer-biztonsági felügyelő

06-66/540-229

bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Rácz-Dobroczki Ildikó

titkársági ügyintéző

06-66/540-240

bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Schriffert Béla

élelmiszer-biztonsági felügyelő

06-66/540-229

bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Szombati Szabolcsné

igazgatási ügyintéző

06-66/540-247

bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Földhivatali Osztály

 Dr. Mihalik László osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 18.

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 171.

Telefonszám: 06-66/528-130

Fax: 06-66/528-140

E-mail cím: bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Dudás Patricia

ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

06-66/527-096

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Fruzsa Ferenc

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

06-66/527-090

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Hack Gyula

földmérési ügyintéző

06-66/527-099

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Hajkó Gábor

földügyi szakügyintéző

06-66/540-582

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Julis Dóra

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

06-66/540-583

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Liszkainé Székely Márta

földmérési ügyintéző

06-66/540-587

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Makk Judit

ügykezelő

06-66/528-130

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Mohos Mihály

földügyi szakügyintéző

06-66/540-582

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Mohos Mihályné Schön Lea Barbara

földhasználati nyilvántartási szakügyintéző

06-66/540-589

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Móroczné Puskás Gyöngyi

ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

06-66/540-583

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Németh Mária

ügykezelő

06-66/528-130

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Nyiriné Fülöp Ilona

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

06-66/540-580

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Oláhné Kálmán Ibolya

ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

06-66/527-093

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Papp Csaba

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

06-66/540-583

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Pál Sándor

földmérési ügyintéző

06-66/527-099

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Priskin István

ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

06-66/527-093

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Rigó Gergely

földhasználati nyilvántartási szakügyintéző

06-66/540-589

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Rostás Csilla

ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

06-66/527-096

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Rucz Áron

földügyi szakügyintéző

06-66/540-588

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Solticz Kálmán

ügykezelő

06-66/528-130

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Varga Nóra

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

06-66/528-130

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Veress Annamária

földhasználati ügyintéző

06-66/528-130

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Bordás Beáta

pénzügyi ügyintéző

06-66/528-130

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Viczián Józsefné

pénzügyi ügyintéző

06-66/527-092

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Földművelésügyi Osztály

 dr. Lövei Ágnes osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 34

Telefonszám: 06-66/441-811

Fax: 06-66/454-878

E-mail cím: fmo@bekes.gov.hu

Danszky Mária igazgatási szakügyintéző 06-66/441-811 fmo@bekes.gov.hu
Dr. Dankó Zoltán jogász 06-66/540-245 fmo@bekes.gov.hu
Kovácsné Nagy Katalin
vadászati szakügyintéző 06-66/540-243 fmo@bekes.gov.hu
Nagy Mária igazgatási ügyintéző 06-66/540-243 fmo@bekes.gov.hu
Petri Sándor halászati szakügyintéző 06-66/540-244 fmo@bekes.gov.hu
Ruck Mártonné igazgatási szakügyintéző 06-66/448-409 bekescsaba.agrar@bekes.gov.hu
Sümeghy Szilvia földművelésügyi szakügyintéző 06-66/529-279 fmo@bekes.gov.hu
Varjú Mónika földművelésügyi szakügyintéző 06-66/529-276 fmo@bekes.gov.hu
Valki Zsuzsanna halászati szakügyintéző 06-66/540-244 fmo@bekes.gov.hu
Valki Antal vadászati szakügyintéző 06-66/540-243 fmo@bekes.gov.hu

Növény- és Talajvédelmi Osztály

Dr. Bacsa Zoltán osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.

Telefonszám: 06-66/529-270

E-mail cím: noveny@bekes.gov.hu

Petró Attila növényvédelmi felügyelő 20/434-7599 noveny@bekes.gov.hu
Barát Roland
növényvédelmi felügyelő 20/350-9782 noveny@bekes.gov.hu
Botyánszki Csaba talajvédelmi felügyelő 20/434-7529 noveny@bekes.gov.hu
Farkas Gábor növényvédelmi felügyelő 20/434-7634 noveny@bekes.gov.hu
Futó Zsolt talajvédelmi felügyelő 70/491-2224 noveny@bekes.gov.hu
Krizsán Zoltán zöldség-gyümölcs minőségellenőr 20/434-7491 noveny@bekes.gov.hu
Nagy Edit igazgatási ügyintéző 06-66/529-270 noveny@bekes.gov.hu
Nagy Gergely növényvédelmi felügyelő 20/434-7521 noveny@bekes.gov.hu
Nagy Zoltánné igazgatási ügyintéző 20/264-6575
66/529-270
noveny@bekes.gov.hu
Polonszki-Tóth Tamara növényvédelmi felügyelő 30/756-4981 noveny@bekes.gov.hu
Rafael Zsolt növényvédelmi felügyelő 30/814-5905 noveny@bekes.gov.hu
Vandlik-Katola György növényvédelmi ügyintéző 20/264-6564 noveny@bekes.gov.hu
Vas László növényvédelmi felügyelő 20/434-7527 noveny@bekes.gov.hu

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

Hankó György osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4.

Telefonszám: 06-66/520-450
Mobil: 30/781-45-23

Fax: 06-66/520-456

E-mail cím: vetomag@bekes.gov.hu

Kovács Anna laboratóriumvezető 30/678-1817 vetomag@bekes.gov.hu
Berecz Krisztián vetőmag és szaporítóanyag felügyelő 20/312-3386 vetomag@bekes.gov.hu
Faragó Henriett vetőmag és szaporítóanyag felügyelő 30/678-1777 vetomag@bekes.gov.hu
Farkas Attila vetőmag és szaporítóanyag felügyelő 30/311-4805 vetomag@bekes.gov.hu
Futakiné Kis Julianna vetőmagfelügyeleti szakügyintéző 30/678-1821 vetomag@bekes.gov.hu
Györkiné Kiss Erzsébet vetőmagfelügyeleti szakügyintéző 06-66/520-452 vetomag@bekes.gov.hu
Havrán Anikó vetőmag és szaporítóanyag felügyelő 30/678-1775 vetomag@bekes.gov.hu
Helmeczi Ákos vetőmag és szaporítóanyag felügyelő 20/434-7579 vetomag@bekes.gov.hu
Kocsondi Tibor Zsolt vetőmagfelügyeleti szakügyintéző 70/491-2212 vetomag@bekes.gov.hu
Dr. Marosvölgyi Emese jogász  66/520-450 vetomag@bekes.gov.hu
Martikán Ágnes vetőmag és szaporítóanyag felügyelő 30/509-8525 vetomag@bekes.gov.hu
Némethné Kádi Gabriella vetőmagfelügyeleti szakügyintéző 70/436-4957 vetomag@bekes.gov.hu
Olaszné Szekeres Katalin vetőmag és szaporítóanyag felügyelő 30/678-1799 vetomag@bekes.gov.hu
Pelyva Lászlóné vetőmagfelügyeleti szakügyintéző 06-66/520-452 vetomag@bekes.gov.hu
Pópity Gabriella vetőmag és szaporítóanyag felügyelő 30/436-2464 vetomag@bekes.gov.hu
Simon Renáta
vetőmag és szaporítóanyag felügyelő   vetomag@bekes.gov.hu
Szabó Dánielné titkársági ügyintéző 20/264-7070 vetomag@bekes.gov.hu
Szolár Györgyné titkársági ügyintéző 20/468-3913 vetomag@bekes.gov.hu
Tóth Enikő vetőmagfelügyeleti ügyintéző 06-66/520-452 vetomag@bekes.gov.hu

 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály


Dávid Ferenc főosztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Luther u. 3. Pf.: 301

Telefonszám: 06-66/519-123

Fax: 06-66/519-122

E-mail cím: vezeto.cstfo@bekes.gov.hu

 

Családtámogatási Osztály

Márkus Zoltánné osztályvezető

Családtámogatási ügyek

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.

Telefonszám: 06-66/524-100

Call Center: 06-66/529-950, 06-20/881-9535, 06-30/344-0045, 06-70/460-9005

Fax: 06-66/524-155

Lakástámogatással kapcsolatos ügyek

Cím: 5600 Békéscsaba, Luther u. 3.

Telefonszám: 06-66/795-781

E-mail cím: cstam@bekes.gov.hu

Bányai Alexandra családtámogatási szakügyintéző 06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu
Baracsiné Polgár Marianna családtámogatási szakügyintéző 06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu
Bozóné Nagy Éva családtámogatási szakügyintéző 06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu
Csiba-Kígyósi Gyöngyi családtámogatási felülvizsgálati
szakügyintéző
06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu
Dobókői Mária családtámogatási szakügyintéző 06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu
Dr. Kovács Mihály lakástámogatási szakügyintéző 06-66/444-522 cstam@bekes.gov.hu
Dudásné Szász Veronika családtámogatási felülvizsgálati ügyintéző 06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu
Hack Éva családtámogatási felülvizsgálati szakügyintéző 06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu
Hegedüsné Nagy Andrea családtámogatási ügyintéző 06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu
Ledzényi Júlia családtámogatási ügyintéző 06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu
Oláhné Szabó Gizella lakástámogatási szakügyintéző 06-66/444-522 cstam@bekes.gov.hu
Panyik Anetta kormányzati ügykezelő 06-66/524-100 panyik.anetta@bekes.gov.hu
Puskásné Kertész Ágnes
Zsuzsanna
kormányzati ügykezelő 06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu
Rákócziné Vári Katalin családtámogatási ügyintéző 06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu
Szlávik-Bács Éva családtámogatási revizor 06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu
Szombatiné Zöld Erika családtámogatási ügyintéző 06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu
Tóth Andrea Márta családtámogatási szakügyintéző 06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu
Vozárné Szász Mónika
családtámogatási szakügyintéző 06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu
Vighné Laczkó Orsolya Edit
családtámogatási szakügyintéző 06-66/524-100 cstam@bekes.gov.hu

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

Gajdács Márta osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Luther u. 3.

Telefonszám: 06-66/519-123
Adategyeztetési ügyekben Call Center: 06-80/205-444

Fax: 06-66/519-122

E-mail cím: vezeto.cstfo@bekes.gov.hu

Áchimné Süli Mónika igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
06-66/519-119 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Balogh-Veres Márta Viola igényelbírálási és adategyeztetési
szakrevizor
06-66/519-115 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Bohus Andrásné igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
80/205-444 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Csapó Imréné igényelbírálási és adategyeztetési
ügyintéző
06-66/519-114 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Csicsely Szilvia igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
06-66/519-132 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Farkas Adrienn igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző 06-66/519-127 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Gyarakiné Szabó Anikó Judit
igényelbírálási és adategyeztetési
ügyintéző
06-66/519-116 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Gyányi Beáta Karolina igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
06-66/519-115 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Gyeraj Éva igényelbírálási és adategyeztetési
ügyintéző
06-66/519-116 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Háromházy Karolina Edda nyugdíjbiztosítási ügyintéző 80/205-444 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Kardos Erika nyugdíjbiztosítási ügyintéző 06-66/519-132 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Kis Lajosné igényelbírálási és adategyeztetési
ügyintéző
06-66/519-150 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Kisné dr. Ormosi Héla jogász 06-66/519-112 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Kormányos Anikó Anna igényelbírálási és adategyeztetési
ügyintéző
80/205-444 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Milyó Valéria igényelbírálási és adategyeztetési
szakrevizor
06-66/519-125 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Molnárné Váradi Erzsébet igényelbírálási és adategyeztetési
revizor
80/205-444 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Nemes Melinda igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
06-66/519-126 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Pál Sándorné igényelbírálási és adategyeztetési
szakrevizor
80/205-444 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Pántyáné Dezsőffy Judit nyugdíjbiztosítási szakügyintéző 06-66/519-136 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Petrovszki Nóra titkársági ügyintéző 80/205-444 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Petrovszkiné Bartolák Andrea igényelbírálási és adategyeztetési
ügyintéző
06-66/519-116 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Plaveczné Szitás Judit igényelbírálási és adategyeztetési
revizor
06-66/519-113 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Puskás Eszter igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
06-66/519-114 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Szabó Nóra igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
80/205-444 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Szász Erzsébet igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
06-66/519-127 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Szilágyi Anikó igényelbírálási és adategyeztetési
ügyintéző
06-66/519-126 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu
Szivák Gáborné igényelbírálási és adategyeztetési
szakrevizor
80/205-444 ufsz.cstfo@bekes.gov.hu

Egészségbiztosítási Osztály

Cím: 5600 Békéscsaba, Luther u. 3.

Telefonszám: 06-66/444-522

Fax: 06-66/442-110

E-mail cím: vezeto.cstfo@bekes.gov.hu

Aleksza Miklós egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Aratóné Cserényi Margit egészségbiztosítási pénzellátási
szakrevizor
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Avramucz Sándor nyilvántartási szakügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Balaton-Tóth Zita nyilvántartási ügyintéző 06-66/444-522 balaton-toth.zita@bekes.gov.hu
Balázs Alíz nyilvántartási ügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Balázsné Szabó Edina egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Benkóné Arató Tímea egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Bóné Viktória egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Domokosné Szabó Eszter egészségbiztosítási ügyintéző  06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Fazekas-Dóczi Judit nyilvántartási szakügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Galgóczi Marianna közgyógyellátási ügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Huszkáné Dalmadi Edina nyilvántartási szakügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Hutter Károly Péter közgyógyellátási szakügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Kiss-Handra Judit nyilvántartási szakügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Lehoczkiné Kelemen Csilla egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Malmos András nyilvántartási ügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Molnár Nikoletta egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Nagy Ildikó nyilvántartási szakügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Nagy János Ferenc kormányzati ügykezelő 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Nemesvári Zoltán nyilvántartási szakügyintéző 06-66/362-977 epszsz@bekes.gov.hu
Oueslati Ilona egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Palotai Anikó egészségbiztosítási ügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Pónya Julianna egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Párkányi Mihályné közgyógyellátási ügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Salamon Márta egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Somlyainé Bereczki Anikó nyilvántartási ügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Sudák Regina nyilvántartási ügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Sütő Mariann egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Szarka Zoltán közgyógyellátási ügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Szegedi Erika közgyógyellátási szakügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Szegedi Ilona egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Szekeresné Juhos Katalin közgyógyellátási ügyintéző 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Szentesi Zsolt egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Szucsigán Zoltánné egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Teresán Péter egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Turcsán Györgyné nyilvántartási szakrevizor 06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Vargáné Balogh Edit egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Váraljainé Szegedi Eszter egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu
Zsíros Andrea egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
06-66/444-522 epszsz@bekes.gov.hu

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

Cím: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Pf.: 483

Telefonszám: 06-66/795-010

Fax: 06-66/795-032

E-mail cím: vezeto.cstfo@bekes.gov.hu

Bajuszné Békési Erika rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Braunné Csomós Teréz asszisztens 06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Csatlós Andrea rehabilitációs ellátási
ügyintéző
06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Dr. Butt Zsolt orvos-szakértő 06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Dr. Kiss Éva orvos-szakértő 06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Dr. Martyin Péter orvos-szakértő 06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Dr. Novákné Gurzó Mária foglalkozási rehabilitációs
szakértő
06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Dr. Tóth Ildikó jogász 06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Dr. Zeleznik Erika orvosszakértő 06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Fehér Veronika foglalkozási rehabilitációs ügyintéző 06-66/795-049 rehab@bekes.gov.hu
Fodor Tímea rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Grósz Árpád rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Hodoroga Erika rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Horváthné Brandt Szilvia szociális szakértő 06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Kisföldi Magdolna rehabilitációs ellátási ügyintéző 06-66/546-560 rehab@bekes.gov.hu
Kissné Kovács Marianna foglalkozási rehabilitációs
szakügyintéző
06-66/795-016 rehab@bekes.gov.hu
Kovács Ágota foglalkozási rehabilitációs
szakértő
06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Kovács Anita rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Kulcsár Márta asszisztens 06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Latorcainé Póda Emese
foglalkozási rehabilitációs
ügyintéző
06-66/795-017 rehab@bekes.gov.hu
Létai Ágnes asszisztens 06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Lipták Edit asszisztens 06-66/795-018 rehab@bekes.gov.hu
Martyin Hanna foglalkozási rehabilitációs
ügyintéző
06-66/795-010 martyin.hanna@bekes.gov.hu
Molnárné Petrovszki Ágnes asszisztens 06-66/546-561 rehab@bekes.gov.hu
Péter Edit rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Portörő Beáta rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Rausz Beáta foglalkozási rehabilitációs
szakügyintéző
68/381-798/21 rehab@bekes.gov.hu
Szabadosné Hajdú Anett rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Szomor Edit rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Tokai Lívia rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
06-66/795-010 regab@bekes.gov.hu
Vantara Edina rehabilitációs ellátási
szakrevizor
06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu
Zsilinszkiné Duzs Angéla foglalkozási rehabilitációs ügyintéző 06-66/795-010 rehab@bekes.gov.hu


 

Hatósági Főosztály

dr. Burai Mihály főosztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Pf.: 512.


Telefonszám: 06-66/528-322

Fax: 06-66/528-321

E-mail cím: bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu

    

Hatósági Osztály

Kissné dr. Nagy Helga osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Pf.: 512.

Telefonszám: 06-66/528-351

Fax: 06-66/528-321

E-mail cím: bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu

Balla Helga szabálysértési szakügyintéző 66/528-359 bekescsaba.szocialis@bekes.gov.hu
Dr. Ancsin Mátyás családi vagyonfelügyelő 66/528-358 csodvedelem@bekes.gov.hu
Nagy Péter szabálysértési szakügyintéző 66/528-320/147 bekescsaba.szocialis@bekes.gov.hu
Takács Gábor családi vagyonfelügyelő 66/528-358 csodvedelem@bekes.gov.hu
Szalkai Nikoletta igazgatási ügyintéző 66/528-320/172 bekescsaba.szocialis@bekes.gov.hu
Báró-Farkas Csaba roma referens 70/616-1344 bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu
Szociális ügyek
Géczi Tünde szociális és hatósági szakügyintéző 66/528-353 bekescsaba.szocialis@bekes.gov.hu
Liptákné Szarvas Rita szociális szakügyintéző 66/528-356 bekescsaba.szocialis@bekes.gov.hu
Ozsváth Judit szociális szakügyintéző 66/528-357 bekescsaba.szocialis@bekes.gov.hu
Ügysegédek
Forgóné Sütő Katalin
(Újkígyós, Csabaszabadi)
ügysegéd, szociális szakügyintéző 66/528-320/114 66/795-279 bekescsaba.szocialis@bekes.gov.hu
Liptákné Szarvas Rita (Doboz)
ügysegéd, szociális szakügyintéző 66/268765 bekescsaba.szocialis@bekes.gov.hu
Oláhné Csík Klára
(Újkígyós, Szabadkígyós)
ügysegéd, szociális szakügyintéző 66/795-278 bekescsaba.szocialis@bekes.gov.hu
Ozsváth Judit
(Kétsoprony)
ügysegéd, szociális szakügyintéző 66/528-357 bekescsaba.szocialis@bekes.gov.hu
Szabados Józsefné
(Csorvás, Gerendás,
Telekgerendás)
ügysegéd, szociális szakügyintéző 66/795-166 bekescsaba.szocialis@bekes.gov.hu
 

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Dr. Surányi-Vámos Viktória osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

Telefonszám: 06-66/528-329

Fax: 06-66/528-321

E-mail cím: bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu

Rácz Erika gyámügyi szakügyintéző
osztályvezető-helyettes
66/528-339 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
István Márta titkársági ügyintéző 66/528-320/140 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Csizmár Mónika gyámügyi szakügyintéző 66/528-342 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Dr. Aszódi Gabriella
oktatási szakügyintéző 66/528-348 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Dr. Morvai Erika jogi segítségnyújtási
szakügyintéző
66/528-338 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Dr. Nagyné Bánfi Szilvia hatósági szakügyintéző 66/528-347 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Fazekas Kinga gyámügyi szakügyintéző 66/528-336 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Majorné Somogyi Éva gyámügyi szakügyintéző 66/528-345 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Szatmáriné Gergely Andrea gyámügyi szakügyintéző 66/528-346 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Sztán Evelin hatósági szakügyintéző 66/528-335 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Varga Gizella gyámügyi szakügyintéző 66/528-349 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Széni Ildikó gyámügyi szakügyintéző 66/528-343 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Czeglédi Sándor osztályvezető

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

Ügyintézés helye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. III. emelet

Telefonszám: +36-66/795-630

E-mail cím/hivatali kapu: bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Király János

műemlékvédelmi szakügyintéző
osztályvezető-helyettes
66/795-636 bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Béltekyné Korsós
Gabriella

titkársági ügyintéző 66/795-631 bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Kutyik Jolán

igazgatási ügyintéző 66/795-631 bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Ancsin Zoltán

építésügyi szakügyintéző 66/795-632 bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Botyánszki Anna

régészeti szakügyintéző

06-66/795-633

bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Dr. Tari Béla

hatósági szakügyintéző

06-66/795-636

bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Gulyás András

építésügyi szakügyintéző

06-66/795-635

bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Hegedűs Katalin

építésügyi szakügyintéző

06-66/795-632

bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Ökrös Zoltán

műemlékvédelmi szakügyintéző

06-66/795-637

bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Török István

építésügyi szakügyintéző

06-66/795-634

bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Népegészségügyi Osztály

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos, osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

Telefonszám: 06-66/528-320/106

Fax: 06-66/528-321

E-mail cím: bekescsaba.nepeu@bekes.gov.hu

Andó Tímea

közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző
66/528-320/125 bekescsaba.nepeu@bekes.gov.hu

Czepó-Kocziha Klára

vezető védőnő 66/528-320/170 bekescsaba.nepeu@bekes.gov.hu

Dobos Katalin

vezető védőnő 66/528-320/170 bekescsaba.nepeu@bekes.gov.hu

Jánovszki Ágnes

közegészségügyi szakügyintéző 66/528-320/131 bekescsaba.nepeu@bekes.gov.hu

Dér Mónika

ápolási szakügyintéző

06-66/528-320/167

bekescsaba.nepeu@bekes.gov.hu

Szabó Katalin

közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző

06-66/528-320/113

bekescsaba.nepeu@bekes.gov.hu

Szaszák Ágnes

hatósági szakügyintéző

06-66/528-320/167

bekescsaba.nepeu@bekes.gov.hu

Szikszai Ferenc

közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző

06-66/528-320/125

bekescsaba.nepeu@bekes.gov.hu

Vágvölgyiné Kocsor Katalin

családvédelmi szakügyintéző

30/358-3539

bekescsaba.nepeu@bekes.gov.hu

Zsankó Barbara

környezet-egészségügyi
szakügyintéző

06-66/528-320/131

bekescsaba.nepeu@bekes.gov.hu

Fábiánné Vraukó Ágnes

titkársági ügyintéző

06-66/528-320/111

bekescsaba.nepeu@bekes.gov.huKormányablak Főosztály

Gercsi Zsoltné főosztályvezető

Dr. Leszkó-Kiss Diána osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Pf.: 512.

Telefonszám: 06-66/528-320

Fax: 06-66/528-331

E-mail: bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Információ, időpontfoglalás

Szilágyiné Mihácsi Éva

hatósági szakügyintéző

06-66/528-320

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Filóci Dorina

kormányablak ügyintéző

06-55/528-320

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Kocsmáros Mária

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Személyi igazolvány, útlevél, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

Gally Zóra

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/107

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Krizsánné Rozsos Anita

kormányablak ügyintéző

06-66/528-320/107

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Laurinyeczné Fabisz Ibolya

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/107

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Mézes Mónika

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/107

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Mitykó-Sztanek Szilvia

kormányablak ügyintéző

06-66/528-320/107

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Lakcímigazolvány ügyintézés

Domokos Tímea

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/108

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Kiszel Sándorné

kormányablak ügyintéző

06-66/528-320/108

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Mladonyiczkiné Fekete Erika

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/108

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Vállalkozói igazolvány ügyintézés

Kesjár Irén Katalin

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/109

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Zahorán József

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/109

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Vezetői engedély ügyintézés

Bertalan Tamás

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/107

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Dr. Kemecsei Attiláné

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/107

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Miklós Gergő

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/112

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Sós Péter

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/130

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Wébel Enikő

kormányablak ügyintéző

06-66/528-320/107

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Gépjármű ügyintézés

Békészki Gabriella

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/122

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Czipó István

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/120

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Dr. Leszkó-Kiss Diána

hatósági szakügyintéző, főosztályvezető helyettes

06-66/528-320/119

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Gulyásné Csapó Szilvia

hatósági ügyintéző

06-66/528-320/124

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Kiss Sándorné

kormányablak ügyintéző

06-66/528-320/120

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Lukácsi József Lászlóné

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/107

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Nagy Csaba

hatósági szakügyintéző

06-66/528-320/118

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Szabó Zsolt

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/122

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Szél-Csernok Andrea

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/122

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Szőke Tibor Zoltán

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/130

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Kormányzati integrált ügyfélszolgálati ügyintézés, ügyfélkapu ügyintézés

Árgyalánné Oláh Szilvia

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/105

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Mlinárik Máté

kormányablak szakügyintéző

06-66/528-320/104

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

MÁV Kormányablak
Személyi igazolvány, útlevél, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
 Andó Anett kormányablak szakügyintéző 06-66/795-818 bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu
Laurinyeczné Fabisz Ibolya kormányablak szakügyintéző  06-66/795-816 bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu
Trnyik Alexandra Lúcia kormányablak szakügyintéző 06-66/795-825 bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu
Gépjármű ügyintézés
Bányai Csaba kormányablak szakügyintéző 06-66/795-826 bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu
Fejér Péter kormányablak szakügyintéző 06-66/795-823 bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu
Kalcsó Rita Anett kormányablak szakügyintéző 06-66/795-823 bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu
Képíró Erzsébet kormányablak szakügyintéző 06-66/795-826 bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu
Marikné Mezővári Gabriella kormányablak szakügyintéző 06-66/795-828 bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu 
Puhala Lajos kormányablak szakügyintéző 06-66/795-827 bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu 
Kormányzati integrált ügyfélszolgálati ügyintézés, ügyfélkapu ügyintézés
Bács Judit  kormányablak szakügyintéző 06-66/795-817 bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu 

 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Dr. Illich Andrea Eszter főosztályvezető

Cím: 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Pf.: 99.

Telefonszám: 06-66/362-944, 06-30/606 4902

E-mail cím: zoldhatosag@bekes.gov.hu

 

Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

Lipták Magdolna osztályvezető

Cím: 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Pf.: 99.

Telefonszám: 06-66/362-944

E-mail cím: zoldhatosag@bekes.gov.hu

Borbély Anita hatósági szakügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Dr. Petróczki Zsófia jogász 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Jakucs Emese ügyfélszolgálati ügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Kopcsákné Lakatos Ildikó hatósági szakügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Kovács Erika Erzsébet
ügyfélszolgálati ügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Kőrösiné Paróczai Klára hatósági szakügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Márkné Lengyel Teréz hatósági szakügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Nagy Krisztián hatósági szakügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Szelezsán Erika hatósági szakügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Szilágyi László Zsolt ügyfélszolgálati ügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Szilágyi Tibor Gergely
hatósági szakügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Tóth Katalin Andrea ügyfélszolgálati ügyintéző,
titkárság
06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Tóth Tünde Noémi ügyfélszolgálati ügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

Farkas József osztályvezető

Cím: 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Pf.: 99.

Telefonszám: 06-66/362-944

E-mail cím: zoldhatosag@bekes.gov.hu

Csukás Krisztina Melinda
hatósági szakügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Freiberger-Ottlecz Mónika hatósági szakügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Martincsekné Kovács Judit hatósági szakügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Palatinus István hatósági szakügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Szabó Erzsébet hatósági szakügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Tar Levente hatósági szakügyintéző 06-66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu

 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Dobókői György főosztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi űt 107. Pf.: 150.

Telefonszám: 06-66/549-300

Fax: 06-66/549-333

E-mail cím: vezeto-muszaki@bekes.gov.hu

 

Közlekedési Osztály

Séllei Zoltán osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. Pf.: 150.

Telefonszám: 06-66/549-329

E-mail cím: jarmu-muszaki@bekes.gov.hu

Bodzsár Mária közlekedési hatósági műszaki
szakügyintéző
06-66/549-313 jarmu-muszaki@bekes.gov.hu
Gyarakiné Szatmári
Erzsébet
közlekedési hatósági műszaki
szakügyintéző
06-66/549-332 jarmu-muszaki@bekes.gov.hu
Jászberényi Gábor
közlekedési hatósági műszaki
engedélyezési szakügyintéző
06-66/549-314 jarmu-muszaki@bekes.gov.hu
Kovács Pál közlekedési hatósági forgalmi
szakügyintéző
06-66/549-334 jarmu-muszaki@bekes.gov.hu
Paulik-Bali Éva közlekedési hatósági szolgáltatás
engedélyezési szakügyintéző
06-66/549-344 jarmu-muszaki@bekes.gov.hu
Popol Mihály Csaba műszaki vizsgabiztos 06-66/549-311 jarmu-muszaki@bekes.gov.hu
Pusztai Éva közlekedési hatósági forgalmi
szakügyintéző
06-66/549-328 jarmu-muszaki@bekes.gov.hu
Püski Attila közlekedési hatósági műszaki
szakügyintéző
06-66/549-326 jarmu-muszaki@bekes.gov.hu
Viczián Pál közlekedési hatósági műszaki
engedélyezési szakügyintéző
06-66/549-314 jarmu-muszaki@bekes.gov.hu

Útügyi Osztály

Nagy Sándor osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi űt 107. Pf.: 150.

Telefonszám: 06-66/549-319

E-mail cím: ut-muszaki@bekes.gov.hu

Szudár Attila útügyi szakügyintéző 06-66/549-317 ut-muszaki@bekes.gov.hu
 Kovács Ágnes  útügyi szakügyintéző 06-66/549-317  ut-muszaki@bekes.gov.hu 
Vargáné Jámbor Andrea útügyi szakügyintéző 06-66/549-324 ut-muszaki@bekes.gov.hu

Fogyasztóvédelmi Osztály

Dr. Pethő Hajnalka Katalin osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.

Telefonszám: 06-66/546-150, 546-151

 

E-mail cím: fogyved@bekes.gov.hu

Balázs László fogyasztóvédelmi szakügyintéző 06-66/546-150
66/546-151
fogyved@bekes.gov.hu
Dr. Kálló Szilvia fogyasztóvédelmi szakügyintéző 06-66/546-150
66/546-151
fogyved@bekes.gov.hu
Novák Nikolett fogyasztóvédelmi szakügyintéző 06-66/546-150
66/546-151
fogyved@bekes.gov.hu
Dr. Pengő István jogász 06-66/546-150
66/546-151
fogyved@bekes.gov.hu
Mucsi Enikő Boglárka igazgatási ügyintéző 06-66/546-150
66/546-151
fogyved@bekes.gov.hu
Susánszki György fogyasztóvédelmi szakügyintéző 06-66/546-150
06-66/546-151
fogyved@bekes.gov.hu

Foglalkoztatási Osztály

Sódar Attila osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Telefonszám: 06-66/445-269

Fax: 06-66/445-269

E-mail cím: bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Horváth Tamás

foglalkoztatási szakügyintéző, osztályvezető-helyettes

06-66/445-269/1131

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Bellágh Edit

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1136

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Bencsik Melinda

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1751

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Buzás Adél

foglalkoztatási szakügyintéző 66/445-269/1143 bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Dánielné Aleksza Barbara

foglalkoztatási szakügyintéző 66/445-269/1121 bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Debreczeniné Sárosi Annamária

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1181

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Egri Éva

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1123

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Finta Zsuzsanna

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1129

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Hanyeczné Nagy Éva

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1186

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Juhász Mihály

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1164

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Katona Marianna

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1144

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Kovácsné Slyuch Krisztina

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1182

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Kupás Andrea

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1129

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Mladonyiczki Tibor

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1142

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Molnár-Fodré Erika

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1162

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Nagyné Szatmári Beáta

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1125

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Pallagné Petrovszki Anikó

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1010

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Popol Ágnes Klára

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1171

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Pribojszki Zsolt

foglalkoztatási ügyintéző

06-66/445-269/1166

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Pugymer Zsuzsanna

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1185

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Schreiber Gabriella

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1138

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Schubert József

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1141

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Séllei Ádám

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1133

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Surman Zoltán

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1151

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Szabó László

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1125

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Szabó Zsanett

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1183

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Tamás Viktória

foglalkoztatási szakügyintéző

06-66/445-269/1128

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

Vandlik-Katola Zoltán osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. Pf.: 292.

Telefonszám: 06-66/529-440

Fax (Munkaügy): 06-66/529-465, Fax (Munkavédelem): 06-66/529-467

E-mail cím (Munkaügy): munkaugy@bekes.gov.hu

E-mail cím (Munkavédelem): munkavedelem@bekes.gov.hu

Munkaügy
Bogárdi Ottó munkaügyi ellenőr 06-66/529-446 munkaugy@bekes.gov.hu
Domokos János munkaügyi ellenőr 06-66/529-443 munkaugy@bekes.gov.hu
Gellén- Mekis Mónika munkaügyi ügyintéző 06-66/529-441 munkaugy@bekes.gov.hu
Farkas Csaba munkaügyi ellenőr 06-66/529-464 munkaugy@bekes.gov.hu
Kárp Rita Júlia titkársági ügyintéző 06-66/529-440 munkaugy@bekes.gov.hu
Kéri Dávid munkaügyi ellenőr 06-66/529-469 munkaugy@bekes.gov.hu
Ozsváth Bernadett munkaügyi ellenőr 06-66/529-461 munkaugy@bekes.gov.hu
Szentmihályi József munkaügyi ellenőr 06-66/529-463 munkaugy@bekes.gov.hu
Munkavédelem
Babinszki Szilárd munkavédelmi ellenőr 06-66/529-456 munkavedelem@bekes.gov.hu
Csige Rita Ilona munkavédelmi ellenőr jelölt 06-66/529-452 munkavedelem@bekes.gov.hu
Fehér Zsuzsanna munkavédelmi szakügyintéző 06-66/529-444 munkavedelem@bekes.gov.hu
Károlyi András munkavédelmi ellenőr 06-66/529-455 munkavedelem@bekes.gov.hu
Petrovszki Imre munkavédelmi ellenőr 06-66/529-457 munkavedelem@bekes.gov.hu
Tóth Mihályné titkársági ügyintéző 06-66/529-450 munkavedelem@bekes.gov.hu
Zvolenszki Enikő titkársági ügyintéző 06-66/529-459 munkavedelem@bekes.gov.hu