Elérhetőség / Békéscsabai járás

 

 
Békéscsabai Járási Hivatal

Dr. Marosvölgyi Emese hivatalvezető

Dr. Burai Mihály hivatalvezető-helyettes

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Pf.: 512.

Telefonszám: 06-66/528-320

Fax: 06-66/528-321

E-mail cím: bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu

 

Járási Hivatalvezetői Titkárság

Dr. Burai Mihály hivatalvezető-helyettes

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Pf.: 512.

Telefonszám: 06-66/528-320

Fax: 06-66/528-321

E-mail cím: bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu

Krucsainé Andrási Irén titkársági ügyintéző 66/528-322 andrasi.iren@bekes.gov.hu
Szabó Bianka titkársági ügyintéző 66/528-323 szabo.bianka@bekes.gov.hu
Bogár Gábor informatikai szakügyintéző 66/528-328 bogar.gabor@bekes.gov.hu
Kőszegi Klára pénzügyi szakügyintéző 66/528-327 koszegi.klara@bekes.gov.hu
Lévai Anita pénzügyi szakügyintéző 66/528-327 levai.anita@bekes.gov.hu

  

Agrárügyi Főosztály

Dr. Onody Gyula főosztályvezető

Dr. Sproch Ágnes járási főállatorvos, főosztályvezető-helyettes

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 34.

Telefonszám: 06-66/441-811

Fax: 06-66/454-878

E-mail cím: bekescsaba.agrar@bekes.gov.hu

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Dr. Sproch Ágnes járási főállatorvos, főosztályvezető-helyettes

Cím: 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.

Telefonszám: 06-66/540-240

Fax: 06-66/547-420

E-mail cím: bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Dr. Ali Bernadett Tímea

hatósági állatorvos, osztályvezető-helyettes

66/540-240/140

ali.bernadett@bekes.gov.hu

Galambos Mária

titkársági ügyyintéző

66/540-240/131

bekescsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu

Rácz-Dobroczki Ildikó

titkársági ügyyintéző

66/540-240/131

dobroczki.ildiko@bekes.gov.hu

Balog Dávid

titkársági ügyintéző

66/540-240/105

balog.david@bekes.gov.hu

Bogárné Baukó Anikó

élelmiszer-biztonsági felügyelő

66/540-240/142

bogarne.aniko@bekes.gov.hu

Csobán László

tenyésztési főfelügyelő

66/540-240/142

csoban.laszlo@bekes.gov.hu

Dr. Kokaveczné dr. Danczik Erzsébet

hatósági állatorvos

66/540-240/112

danczik.erzsebet@bekes.gov.hu

Dr. Mihala András

hatósági állatorvos

+36-70/949-4609

mihala.andras@bekes.gov.hu

Dr. Ping József

hatósági állatorvos

66/540-240/131 ping.jozsef@bekes.gov.hu

Dr. Sprőberné dr. Tinger Mónika

hatósági állatorvos

66/540-240/120 tinger.monika@bekes.gov.hu

Hajdú Andrea

élelmiszer-biztonsági felügyelő

66/540-240/119 hajdu.andrea@bekes.gov.hu

Kincses István

élelmiszer-biztonsági felügyelő

66/540-240/119

kincses.istvan@bekes.gov.hu

Kurilla Gréta

élelmiszer-biztonsági felügyelő

66/540-240/142

kurilla.greta@bekes.gov.hu

Tóthné Tóth Mónika

élelmiszer-biztonsági felügyelő

66/540-240/105

tothne.monika@bekes.gov.hu

Földhivatali Osztály

Dr. Bálint Piroska osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 18.

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 171.

Telefonszám: 06-66/528-130

Fax: 06-66/528-140

E-mail cím: bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Bakó Erika

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

66/528-130

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Czapp Zsuzsa

földhasználati nyilvántartási szakügyintéző

66/540-589

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Dr. Dobó Sándorné

földhasználati nyilvántartási szakügyintéző

66/540-589

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Dr. Grin Gabriella

ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

66/527-093

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Fruzsa Ferenc

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

66/527-090

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Ganyecz Ferencné

titkársági ügyintéző

66/528-130

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Hack Gyula

földmérési ügyintéző

66/527-099

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Hajkó Gábor

földügyi szakügyintéző

66/540-582

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Julis Dóra

földhasználati nyilvántartási ügyintéző

66/540-589

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Karakas Gabriella

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

66/540-583

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Kárp Edina

ügykezelő

66/540-583

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Kovácsné Bogár Erzsébet

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

66/527-096

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Liszkainé Székely Márta

földmérési ügyintéző

66/540-587

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Mahler Henriett

pénzügyi szakügyintéző

66/527-092

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Mohos Mihály

földügyi szakügyintéző

66/540-582

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Móroczné Puskás Gyöngyi

ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

66/540-583

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Nagy Kovács László

földmérési szakügyintéző

66/540-099

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Nyiriné Fülöp Ilona

igazgatási ügyintéző

66/540-583

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Oláhné Kálmán Ibolya

ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

66/527-093

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Pál Sándor

földmérési ügyintéző

66/527-099

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Priskin István

ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

66!540-580

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Prohászka Evelin

kormányzati ügykezelő

66/527-093

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Rigó Gergely

földhasználati nyilvántartási szakügyintéző

66/540-589

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Rostás Edit Csilla

ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

66/527-096

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Rucz Áron

földügyi szakügyintéző

66/540-588

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Szabó Istvánné

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

66/527-096

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Uhrin Zsanett

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

66/527-092

bekescsaba.foldhivatal@bekes.gov.hu

Földművelésügyi Osztály

Feketéné Tamás Anikó osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 34

Telefonszám: 06-66/441-811

Fax: 06-66/454-878

E-mail cím: fmo@bekes.gov.hu

Dr. Dankó Zoltán jogász 66/441-811/146 danko.zoltan@bekes.gov.hu
Nagy Katalin vadészati szakügyintéző 66/441-811/108 nagy.katalin12@bekes.gov.hu
Petri Sándor halászati szakügyintéző 66/441-811/125 petri.sandor@bekes.gov.hu
Ruck Mártonné igazgatási szakügyintéző 66/441-811/137 ruck.martonne@bekes.gov.hu
Sümeghy Szilvia földművelésügyi szakügyintéző 66/441-811/118 sumeghy.szilvia@bekes.gov.hu
Varjú Mónika földművelésügyi szakügyintéző 66/441-811 varju.monika@bekes.gov.hu
Valki Zsuzsanna halászati szakügyintéző 66/441-811/125 valki.zsuzsanna@bekes.gov.hu
Valler Attila vadászati és halászati szakügyintéző 66/441-811/108 valler.attila@bekes.gov.hu
Veress Vilmos földművelésügyi szakügyintéző 66/441-811/148 veress.vilmos@bekes.gov.hu

Nővény- és Talajvédelmi Osztály

Dr. Nosza Tamás osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.

Telefonszám: 06-66/529-270

Fax: 06-66/446-166

E-mail cím: noveny@bekes.gov.hu

Barkóczi Zoltán növényvédelmi felügyelő 20/434-7349 @bekes.gov.hu
Benkő Zita talajvédelmi felügyelő 20/434-7531 benko.zita@bekes.gov.hu
Bokros Mátyás növényvédelmi felügyelő 20/434-7606 bokros.matyas@bekes.gov.hu
Botyánszki Csaba talajvédelmi felügyelő 20/434-7529 botyanszki.csaba@bekes.gov.hu
Csenky Éva növényvédelmi felügyelő 20/434-7485 csenky.eva@bekes.gov.hu
Dr. Sangala Erensin Pierre talajvédelmi felügyelő 20/434-7592 sangala.pierre@bekes.gov.hu
Farkas Gábor növényvédelmi felügyelő 20/434-7634 farkas.gabor@bekes.gov.hu
Krizsán Zoltán zöldség-gyümölcs minőségellenőr 20/434-7491 krizsan.zoltan@bekes.gov.hu
Nagy Edit titkársági ügyintéző 66/529-270 nagy.edit@bekes.gov.hu
Nagy Gergely növényvédelmi felügyelő 20/434-7521 nagy.gergely@bekes.gov.hu
Nagy Zoltánné titkársági ügyintéző 66/529-270 nagy.zoltanne@bekes.gov.hu
Petró Attila növényvédelmi felügyelő 20/434-7599 petro.attila@bekes.gov.hu
Rafaj András növényvédelmi felügyelő 20/434-7593 rafaj.andras@bekes.gov.hu
Vandlik-Katola György növényvédelmi ügyintéző 20/264-6564 vandlik.gyorgy@bekes.gov.hu
Vas László növényvédelmi felügyelő 20/434-7527 vas.laszlo@bekes.gov.hu

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

Blaskovits Péter osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4.

Telefonszám: 06-66/520-450

Fax: 06-66/520-456

E-mail cím: vetomag@bekes.gov.hu

Szabó Dánielné titkársági ügyintéző 20/264-7070 szabo.danielne@bekes.gov.hu
Szolár Györgyné titkársági ügyintéző 20/468-3913 szolar.gyorgyne@bekes.gov.hu
Ardeleánné Hegyesi Edit kertészeti felügyelő 30/678-1799 ardeleanne.edit@bekes.gov.hu
Berecz Krisztián vetőmagminősítő felügyelő 20/312-3386 berecz.krisztian@bekes.gov.hu
Faragó Henriett vetőmagminősítő felügyelő 30/678-1777 farago.henriett@bekes.gov.hu
Farkas Attila kertészeti főfelügyelő 30/311-4805 farkas.attila@bekes.gov.hu
Futakiné Kis Julianna vetőmagvizsgáló mérnök 30/678-1821 futakine.julianna@bekes.gov.hu
Györkiné Kiss Erzsébet vetőmagvizsgáló mérnök 66/520-452 gyorkine.erzsebet@bekes.gov.hu
Havrán Anikó vetőmagminősítő felügyelő 30/678-1775 havran.aniko@bekes.gov.hu
Helmeczi Ákos vetőmagminősítő felügyelő 20/4347579 helmeczi.akos@bekes.gov.hu
Kovács Anna laboratóriumvezető 30/678-1817 kovacs.anna@bekes.gov.hu
Kurunczi Mihály vetőmagminősítő felügyelő 70/4274560 kurunczi.mihaly@bekes.gov.hu
Moldvai Tamás vetőmagminősítő felügyelő 30/678-1820 moldvai.tamas@bekes.gov.hu
Olaszné Szekeres Katalin kertészeti főfelügyelő   olaszne.katalin@bekes.gov.hu
Pelyva Lászlóné vetőmagvizsgáló mérnök 66/520-452 pelyva.laszlone@bekes.gov.hu
Popity Gabriella kertészeti főfelügyelő 30/436-2464 popity.gabriella@bekes.gov.hu
Róka Istvánné vetőmagminősítő felügyelő 30/678-1784 roka.istvanne@bekes.gov.hu
Stirbicz Nándor vetőmagminősítő felügyelő 70/380-8969 stirbicz.nandor@bekes.gov.hu
Szabó Imre vetőmagminősítő felügyelő 30/311-4817 szabo.imre@bekes.gov.hu
Szűcs-Uhercsák Edina vetőmagminősítő felügyelő 70/491-2212 szucs-uhercsak.edina@bekes.gov.hu
Tóth Enikő vetőmagfelügyeleti ügyintéző 66/520-452 toth.eniko@bekes.gov.hu

 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Andó Ágnes főosztályvezető

Dávid Ferenc főosztályvezető-helyettes

Cím: 5600 Békéscsaba, Luther u. 3. Pf.: 301

Telefonszám: 06-66/519-123

Fax: 06-66/519-122

E-mail cím: vezeto.cstfo@bekes.gov.hu

 

Családtámogatási Osztály

Dr. Sztán György osztályvezető

Családtámogatási ügyek

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.

Telefonszám: 06-66/524-100

Call Center: 06-66/529-950, 06-20/881-9535, 06-30/344-0045, 06-70/460-9005

Fax: 06-66/524-155

Lakástámogatással kapcsolatos ügyek

Cím: 5600 Békéscsaba, Luther u. 3.

Telefonszám: 06-66/444-522

E-mail cím: vezeto.cstfo@bekes.gov.hu

Apáti Enikő családtámogatási szakügyintéző 66/524-100 apati.eniko@bekes.gov.hu
Baracsiné Polgár Marianna családtámogatási szakügyintéző 66/524-100 baracsine.polgar.marianna
@bekes.gov.hu
Bozóné Nagy Éva családtámogatási szakügyintéző 66/524-100 bozone.nagy.eva
@bekes.gov.hu
Csiba-Kígyósi Gyöngyi családtámogatási felülvizsgálati
szakügyintéző
66/524-100 kigyosi.gyongyi@bekes.gov.hu
Csicsely Szilvia lakástámogatási szakügyintéző 66/444-522 csicsely.szilvia@bekes.gov.hu
Dobókői Mária családtámogatási szakügyintéző 66/524-100 dobokoi.maria@bekes.gov.hu
Dr. Kovács Mihály lakástámogatási szakügyintéző 66/444-522 kovacs.mihaly@bekes.gov.hu
Dudásné Szász Veronika családtámogatási ügyintéző 66/524-100 dudasne.szasz.veronika
@bekes.gov.hu
Hack Éva családtámogatási szakügyintéző 66/524-100 hack.eva@bekes.gov.hu
Hegedüsné Nagy Andrea családtámogatási ügyintéző 66/524-100 hegedusne.nagy.andrea
@bekes.gov.hu
Kondács Eszter családtámogatási felülvizsgálati
szakügyintéző
66/524-100 kondacs.eszter@bekes.gov.hu
Ledzényi Júlia családtámogatási ügyintéző 66/524-100 ledzenyi.julia@bekes.gov.hu
Lengyelné Szilágyi Szilvia családtámogatási szakügyintéző 66/524-100 lengyelne.szilagyi.szilvia
@bekes.gov.hu
Márkus Zoltánné családtámogatási szakrevizor 66/524-100 markus.zoltanne@bekes.gov.hu
Medvegy Márta családtámogatási szakügyintéző 66/524-100 medvegy.marta@bekes.gov.hu
Nagyváradi Katalin családtámogatási szakügyintéző 66/524-100 nagyvaradi.katalin@bekes.gov.hu
Oláhné Szabó Gizella lakástámogatási szakügyintéző 66/444-522 olahne.szabo.gizella
@bekes.gov.hu
Pelyhe Zoltánné családtámogatási felülviszgálati szakügyintéző 66/524-100 pelyhe.zoltanne@bekes.gov.hu
Puskásné Kertész Ágnes
Zsuzsanna
kormányzati ügykezelő 66/524-100 puskasne.kertesz.agnes
@bekes.gov.hu
Szlávik-Bács Éva családtámogatási felülvizsgálati
szakügyintéző
66/524-100 szlavikbacs.eva@bekes.gov.hu
Szombatiné Zöld Erika családtámogatási ügyintéző 66/524-100 szombatine.zold.erika
@bekes.gov.hu
Tóth Andrea Márta családtámogatási szakügyintéző 66/524-100 toth.andrea@bekes.gov.hu
Tövisháti Márta Zita családtámogatási felülvizsgálati
ügyintéző
66/524-100 tovishati.marta.zita
@bekes.gov.hu
Vighné Laczkó Orsolya Edit
családtámogatási szakügyintéző 66/524-100 laczko.orsolya@bekes.gov.hu
Zsivityné Brhlik Éva családtámogatási ügyintéző 66/524-100 zsivityne.brhlik.eva
@bekes.gov.hu

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

Dávid Ferenc főosztályvezető-helyettes

Cím: 5600 Békéscsaba, Luther u. 3.

Telefonszám: 06-66/519-123

Fax: 06-66/519-122

E-mail cím: vezeto.cstfo@bekes.gov.hu

 Áchimné Süli Mónika igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
66/519-119 suli.monika@bekes.gov.hu
Antal Krisztina igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
66/519-127 antal.krisztina@bekes.gov.hu
Balogh-Veres Márta Viola igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
66/519-140 baloghveres.martaviola
@bekes.gov.hu
Bohus Andrásné igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
66/519-160 bohus.andrasne@bekes.gov.hu
Bottó-Baukó Adrienn igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
66/519-160 bauko.adrienn@bekes.gov.hu
Bönde Eszter igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
66/519-127 bonde.eszter@bekes.gov.hu
Csapó Imréné igényelbírálási és adategyeztetési
ügyintéző
66/519-114 csapo.imrene@bekes.gov.hu
Durstné Szilágyi Anikó igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
66/519-126 durstne.szilagyi.aniko
@bekes.gov.hu
Evanyics-Rácz Ágnes igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
66/519-138 evanyics-racz.agnes
@bekes.gov.hu
Gajdács Márta igényelbírálási és adategyeztetési
szakrevizor
66/519-134 gajdacs.marta@bekes.gov.hu
Göbölösné Ekker Erzsébet igényelbírálási és adategyeztetési
ügyintéző
66/519-160 gobolosne.erzsebet@bekes.gov.hu
Gyányi Beáta Karolina igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
66/519-140 gyanyi.beata@bekes.gov.hu
Gyeraj Éva igényelbírálási és adategyeztetési
ügyintéző
66/519-116 gyeraj.eva@bekes.gov.hu
Háromházy Karolina Edda nyugdíjbiztosítási ügyintéző 66/519-132 haromhazy.karolina@bekes.gov.hu
Kardos Erika nyugdíjbiztosítási ügyintéző 66/519-132 kardos.erika@bekes.gov.hu
Kelemen Nikolett igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
66/519-127 kelemen.nikolett@bekes.gov.hu
Kis Lajosné igényelbírálási és adategyeztetési
ügyintéző
66/519-150 kis.lajosne@bekes.gov.hu
Kisné dr. Ormosi Héla jogász 66/519-112 kisne.hela@bekes.gov.hu
Kormányos Anikó Anna igényelbírálási és adategyeztetési
ügyintéző
66/519-138 kormanyos.aniko.anna
@bekes.gov.hu
Laurinyecz Pálné igényelbírálási és adategyeztetési
revizor
66/519-113 laurinyeczne.agi@bekes.gov.hu
Mezei Alexandra igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
66/519-138 mezei.alexandra@bekes.gov.hu
Miklósi Pálné igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
66/519-150 miklosi.palne@bekes.gov.hu
Milyó Valéria igényelbírálási és adategyeztetési
szakrevizor
66/519-125 milyo.valeria@bekes.gov.hu
Molnárné Váradi Erzsébet igényelbírálási és adategyeztetési
revizor
66/519-146 molnarne.erzsebet@bekes.gov.hu
Nemes Melinda igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
66/519-126 nemes.melinda@bekes.gov.hu
Pál Sándorné igényelbírálási és adategyeztetési
szakrevizor
66/519-128 palsandorne@bekes.gov.hu
Pántyáné Dezsőffy Judit nyugdíjbiztosítási szakügyintéző 66/519-136 pantyane.judit@bekes.gov.hu
Petrovszki Nóra titkársági ügyintéző 66/519-160 petrovszki.nora@bekes.gov.hu
Petrovszkiné Bartolák Andrea igényelbírálási és adategyeztetési
ügyintéző
66/519-115 petrovszkine.andrea@bekes.gov.hu
Plaveczné Szitás Judit igényelbírálási és adategyeztetési
revizor
66/519-113 plaveczne.judit@bekes.gov.hu
Puskás Eszter igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
66/519-114 puskas.eszter@bekes.gov.hu
Szász Erzsébet igényelbírálási és adategyeztetési
szakügyintéző
66/519-143 szasz.erzsebet@bekes.gov.hu
Szivák Gáborné igényelbírálási és adategyeztetési
szakrevizor
66/519-146 szivak.gaborne@bekes.gov.hu

Egészségbiztosítási Osztály

Nyíri Józsefné osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Luther u. 3.

Telefonszám: 06-66/444-522

Fax: 06-66/442-110

E-mail cím: vezeto.cstfo@bekes.gov.hu

Aleksza Miklós egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
66/444-522 aleksza.miklos@bekes.gov.hu
Aratóné Cserényi Margit egészségbiztosítási pénzellátási
szakrevizor
66/444-522 cserenyi.margit@bekes.gov.hu
Avramucz Sándor nyilvántartási szakügyintéző 66/444-522 avramucz.sandor@bekes.gov.hu
Balázs Alíz nyilvántartási ügyintéző 66/444-522 balazs.aliz@bekes.gov.hu
Balázsné Szabó Edina egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
66/444-522 szabo.edina@bekes.gov.hu
Benkóné Arató Tímea egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
66/444-522 arato.timea@bekes.gov.hu
Boskóné dr. Szabolcs Edit jogász 66/444-522 szabolcs.edit@bekes.gov.hu
Dávid Ferencné egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
66/444-522 david.ferencne@bekes.gov.hu
Domokos Tímea egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
66/444-522 domokos.timea@bekes.gov.hu
Domokosné Szabó Eszter egészségbiztosítási ügyintéző  66/444-522 @bekes.gov.hu
Fazekas-Dóczi Judit nyilvántartási szakügyintéző 66/444-522 doczi.judit@bekes.gov.hu
Fekete Nóra nyilvántartási ügyintéző 66/444-522 fekete.nora@bekes.gov.hu
Galgóczi Marianna közgyógyellátási ügyintéző 66/444-522 galgoczi.marianna@bekes.gov.hu
Gedos Éva egészségbiztosítási szakügyintéző 66/444-522 gedos.eva@bekes.gov.hu
Huszkáné Dalmadi Edina nyilvántartási szakügyintéző 66/444-522 dalmadi.edina@bekes.gov.hu
Hutter Károly Péter nyilvántartási szakügyintéző 66/444-522 hutter.karoly@bekes.gov.hu
Lehoczkiné Kelemen Csilla egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
66/444-522 kelemen.csilla@bekes.gov.hu
Nagy Gyuláné nyilvántartási ügyintéző 66/444-522 nagy.gyulane@bekes.gov.hu
Nagy Ildikó nyilvántartási szakügyintéző 66/444-522 nagy.ildiko@bekes.gov.hu
Nemesvári Zoltán nyilvántartási szakügyintéző 66/444-522 nemesvari.zoltan@bekes.gov.hu
Oueslati Ilona egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
66/444-522 oueslati.ilona@bekes.gov.hu
Palotai Anikó egészségbiztosítási ügyintéző 66/444-522 palotai.aniko@bekes.gov.hu
Paróczai Viktória egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
66/444-522 paroczai.viktoria@bekes.gov.hu
Rácz Ilona közgyógyellátási ügyintéző 66/444-522 racz.ilona@bekes.gov.hu
Salamon Márta egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
66/444-522 salamon.marta@bekes.gov.hu
Seleszt Anikó egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
66/444-522 seleszt.aniko@bekes.gov.hu
Sörös Ágnes egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
66/444-522 soros.agnes@bekes.gov.hu
Sudák Regina nyilvántartási ügyintéző 66/444-522 sudak.regina@bekes.gov.hu
Sütő Mariann egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
66/444-522 suto.mariann@bekes.gov.hu
Szabó Zsuzsanna egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
66/444-522 szabo.zsuzsanna@bekes.gov.hu
Szarka Zoltán kormányzati ügykezelő 66/444-522 szarka.zoltan@bekes.gov.hu
Szegedi Erika közgyógyellátási szakügyintéző 66/444-522 szegedi.erika@bekes.gov.hu
Szegedi Ilona egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
66/444-522 szegedi.ilona@bekes.gov.hu
Szekeresné Juhos Katalin közgyógyellátási ügyintéző 66/444-522 juhos.katalin@bekes.gov.hu
Szentesi Zsolt egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
66/444-522 szentesi.zsolt@bekes.gov.hu
Szokai Irma egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
66/444-522 szokai.irma@bekes.gov.hu
Szucsigán Zoltánné egészségbiztosítási pénzellátási
ügyintéző
66/444-522 szucsigan.zoltanne@bekes.gov.hu
Turcsán Györgyné nyilvántartási szakrevizor 66/444-522 turcsan.gyorgyne@bekes.gov.hu
Vargáné Balogh Edit egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
66/444-522 balogh.edit@bekes.gov.hu
Zsíros Andrea egészségbiztosítási pénzellátási
szakügyintéző
66/444-522 zsiros.andrea@bekes.gov.hu

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

Dr. Bálint Anna osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Pf.: 483

Telefonszám: 06-66/795-010

Fax: 06-66/795-032

E-mail cím: vezeto.cstfo@bekes.gov.hu

Bajuszné Békési Erika rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
66/795-004 bekesi.erika@bekes.gov.hu
Barta Lajosné foglalkozási rehabilitációs
szakügyintéző
66/371-839/20 barta.lajosne@bekes.gov.hu
Békefi István foglalkozási rehabilitációs
ügyintéző
66/795-016 bekefi.istvan@bekes.gov.hu
Braunné Csomós Teréz asszisztens 66/546-561 csomos.terez@bekes.gov.hu
Csatlós Andrea rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
66/795-031 csatlos.andrea@bekes.gov.hu
Dr. Butt Zsolt orvos-szakértő 66/546-561 butt.zsolt@bekes.gov.hu
Dr. Kiss Éva orvos-szakértő 66/546-561 kiss.eva@bekes.gov.hu
Dr. Martyin Péter orvos-szakértő 66/546-561 martyin.peter@bekes.gov.hu
Dr. Novákné Gurzó Mária foglalkozási rehabilitációs
szakértő
66/546-561 gurzo.maria@bekes.gov.hu
Dr. Regős Csaba foglalkozási rehabilitációs
szakügyintéző
66/795-017 regos.csaba@bekes.gov.hu
Dr. Tóth Ildikó jogász 66/795-024 toth.ildiko@bekes.gov.hu
Fazekasné Horváth Magdolna asszisztens 66/546-561 horvath.magdolna@bekes.gov.hu
Ferenczi Beáta rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
66/795-008 ferenczi.beata@bekes.gov.hu
Fodor Tímea rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
66/795-001 fodor.timea@bekes.gov.hu
Grósz Árpád rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
66/795-010 grosz.arpad@bekes.gov.hu
Hankóné Major Ágnes rehabilitációs ellátási
szakrevizor
66/795-010 hankone.major.agnes
@bekes.gov.hu
Hodoroga Erika rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
66/795-006 hodoroga.erika@bekes.gov.hu
Horváthné Brandt Szilvia szociális szakértő 66/546-561 brandt.szilvia@bekes.gov.hu
Kissné Kovács Marianna foglalkozási rehabilitációs
szakügyintéző
66/795-016 kovacs.marianna@bekes.gov.hu
Kovács Ágota foglalkozási rehabilitációs
szakértő
66/546-561 kovacs.agota@bekes.gov.hu
Kovács Anita rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
66/795-000 kovacsanita@bekes.gov.hu
Kulcsár Márta asszisztens 66/546-561 kulcsar.marta@bekes.gov.hu
Létai Ágnes asszisztens 66/546-561 letai.agnes@bekes.gov.hu
Lipcsei Attiláné szociális szakértő 66/546-561 lipcsei.attilane@bekes.gov.hu
Molnárné Szente Márta asszisztens 66/546-561 szente.marta@bekes.gov.hu
Nagy Andrea rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
66/795-009 nagyandrea@bekes.gov.hu
Rausz Beáta foglalkozási rehabilitációs
szakügyintéző
68/381-798/21 rausz.beata@bekes.gov.hu
Rosuné Győrfi Ildikó rehabilitációs ellátási
ügyintéző
66/546-561 gyorfi.ildiko@bekes.gov.hu
Sütő Annamária rehabilitációs ellátási
szakrevizor
66/795-025 suto.annamaria@bekes.gov.hu
Szabadosné Hajdú Anett rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
66/795-026 hajdu.anett@bekes.gov.hu
Szomor Edit rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
66/795-007 szomor.edit@bekes.gov.hu
Tokai Lívia rehabilitációs ellátási
szakügyintéző
66/795-003 tokai.livia@bekes.gov.hu
Tóth László rehabilitációs ellátási
szakrevizor
66/795-005 toth.laszlo@bekes.gov.hu
Tövisháti Zsombor foglalkozási rehabilitációs
ügyintéző
66/795-049 tovishati.zsombor@bekes.gov.hu
Vantara Edina rehabilitációs ellátási
szakrevizor
66/795-027 vantara.edina@bekes.gov.hu


 

Hatósági Főosztály

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Pf.: 512.

Telefonszám: 06-66/528-320

Fax: 06-66/528-321

E-mail cím: bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu

    

Hatósági Osztály

Dr. Surányi-Vámos Viktória osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Pf.: 512.

Telefonszám: 06-66/528-320

Fax: 06-66/528-321

E-mail cím: bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu

Novák Tünde hatósági szakügyintéző,
osztályvezető-helyettes
66/528-320/162 novak.tunde@bekes.gov.hu
Balla Helga szabálysértési szakügyintéző 66/528-320/162 balla.helga@bekes.gov.hu
Benkőné Labancz Ilona hatósági szakügyintéző 66/528-320/114 benkone.ilona@bekes.gov.hu
Budásné Kis Edit hatósági szakügyintéző 66/622-090 kis.edit@bekes.gov.hu
Dr. Bak Péterné hatósági szakügyintéző 66/622-098 bak.peterne@bekes.gov.hu
Knyihár Lívia hatósági szakügyintéző 66/622-095 knyihar.livia@bekes.gov.hu
Takács Gábor családi vagyonfelügyelő 66/795-614 takacsg@igazsagugy.gov.hu
Báró-Farkas Csaba roma referens 70/616-1344 bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu
Szociális ügyek
Fabulya Márta szociális szakügyintéző 66/528-320/172 fabulya.marta@bekes.gov.hu
Géczi Tünde szociális szakügyintéző 66/528-353 geczi.tunde@bekes.gov.hu
István Márta titkársági ügyintéző 66/528-320/165 istvan.marta@bekes.gov.hu
Kopcsák Mónika szociális szakügyintéző 66/528-320/114 kopcsak.monika@bekes.gov.hu
Liptákné Szarvas Rita szociális szakügyintéző 66/528-356 szarvas.rita@bekes.gov.hu
Ozsváth Judit szociális szakügyintéző 66/528-357 ozsvath.judit@bekes.gov.hu
Szalkai Nikoletta titkársági ügyintéző 66/528-320/172 szalkai.nikoletta@bekes.gov.hu
Vighné Nagy Gabriella szociális szakügyintéző 66/528-352 nagy.gabriella@bekes.gov.hu
Zámboriné Vásárhelyi Judit szociális szakügyintéző 66/528-355 vasarhelyi.judit@bekes.gov.hu
Ügysegédek
Forgóné Sütő Katalin
(Újkígyós, Csabaszabadi)
ügysegéd, szociális szakügyintéző 66/795-279 suto.katalin@bekes.gov.hu
Oláhné Csík Klára
(Újkígyós, Szabadkígyós)
ügysegéd, szociális szakügyintéző 66/795-278 csik.klara@bekes.gov.hu
Ozsváth Judit
(Kétsoprony)
ügysegéd, szociális szakügyintéző 66/528-357 ozsvath.judit@bekes.gov.hu
Szabados Józsefné
(Csorvás, Gerendás,
Telekgerendás)
ügysegéd, szociális szakügyintéző 66/795-166 szabados.jozsefne@bekes.gov.hu
Zámboriné Vásárhelyi
Judit
(Doboz)
ügysegéd, szociális szakügyintéző 66/528-355 vasarhelyi.judit@bekes.gov.hu

Gyámügyi Osztály

Dr. Gulyás György osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

Telefonszám: 06-66/528-320

Fax: 06-66/528-321

E-mail cím: bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu

Gura Anett gyámügyi szakügyintéző,
osztályvezető-helyettes
66/528-346 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Zahorán Adrien titkársági ügyintéző 66/528-320/137 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Balázs Daniella gyámügyi szakügyintéző 66/528-337 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Bánhunyadi Edit gyámügyi szakügyintéző 66/528-335 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Csizmár Mónika gyámügyi szakügyintéző 66/528-342 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Dr. Liptákné Holecska Alíz gyámügyi szakügyintéző 66/528-338 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Dr. Morvai Erika jogi segítségnyújtási
szakügyintéző
66/528-338 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Fazekas Kinga gyámügyi szakügyintéző 66/528-336 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Gazsó Jánosné gyámügyi szakügyintéző 66/528-343 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Gulyás Andrásné titkársági ügyintéző 66/528-320/140 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Horváth Dóra gyámügyi szakügyintéző 66/528-348 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Majorné Somogyi Éva gyámügyi szakügyintéző 66/528-345 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Oláh Diána gyámügyi szakügyintéző 66/528-344 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Rácz Erika gyámügyi szakügyintéző 66/528-339 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Szatmáriné Gergely Andrea gyámügyi szakügyintéző 66/528-347 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu
Varga Gizella gyámügyi szakügyintéző 66/528-349 bekescsaba.gyamhivatal@bekes.gov.hu

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Czeglédi Sándor osztályvezető

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

Ügyintézés helye: 5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4. II. emelet

Telefonszám: +36-66/795-631

E-mail cím/hivatali kapu: bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Király János

múemlévédelmi szakügyintéző
osztályvezető-helyettes
66/795-636 bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Béltekyné Korsós
Gabriella

titkársági ügyintéző 66/795-631 bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Ancsin Zoltán

építésügyi szakügyintéző 66/795-632 bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Bencsik-Vári Anita

régészeti szakügyintéző

66/795-633

bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Bicski Magó-Vámosy
Zsuzsanna

építésügyi szakügyintéző

66/795-636

bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Gulyás András

építésügyi szakügyintéző

66/795-635

bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Hegedűs Katalin

építésügyi szakügyintéző

66/795-632

bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Horváth Szabina

régészeti szakügyintéző

66/795-633

bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Hrabovszkiné Tóth Beatrix

építésügyi szakügyintéző

66/795-634

bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Ökrös Zoltán

műemlékvédelmi szakügyintéző

66/795-637

bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Török István

építésügyi szakügyintéző

66/795-635

bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu

Népegészségügyi Osztály

Dr. Torma Éva járási tiszti főorvos, osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

Telefonszám: 06-66/528-320

Fax: 06-66/528-321

E-mail cím: bekescsaba@dar.antsz.hu

Dr. Ökrös Flórián

osztályvezető-helyettes 66/528-326 bekescsaba@dar.antsz.hu

Fábiánné Vraukó Ágnes

titkársági ügyintéző 66/528-320/111 bekescsaba@dar.antsz.hu

Tripa Károlyné

titkársági ügyintéző 66/528-320/111 bekescsaba@dar.antsz.hu

Andó Tímea

közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző
66/528-320/125 bekescsaba@dar.antsz.hu

Dobos Katalin

vezető védőnő 66/528-320/170 bekescsaba@dar.antsz.hu

Horváth Anita

közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző

66/528-320/170

bekescsaba@dar.antsz.hu

Kocziha Klára

vezető védőnő 66/528-320/170 bekescsaba@dar.antsz.hu

Ökrösné Kis Éva Anna

közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző

66/528-320/113

bekescsaba@dar.antsz.hu

Papp Emma

ápolási szakügyintéző

66/528-320/131

bekescsaba@dar.antsz.hu

Szabó Katalin

közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző

66/528-320/113

bekescsaba@dar.antsz.hu

Szaszák Ágnes

hatósági szakügyintéző

66/528-320/113

bekescsaba@dar.antsz.hu

Szikszai Ferenc

közegészségügyi-járványügyi
szakügyintéző

66/528-320/125

bekescsaba@dar.antsz.hu

Vágvölgyiné Kocsor Katalin

családvédelmi szakügyintéző

30/358-3539

kocsor.katalin@dar.antsz.hu

Zsankó Barbara

környazet-egészségügyi
szakügyintéző

66/528-320/111

bekescsaba@dar.antsz.huKormányablak Főosztály

Szabó Viktor főosztályvezető

Dr. Leszkó-Kiss Diána főosztályvezető-helyettes

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Pf.: 512.

Telefonszám: 06-66/528-320

Fax: 06-66/528-331

E-mail: bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Guráné Szekerczés Edina

pénzügyi szakügyintéző

66/528-320/167

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Hankó Éva

igazgatási ügyintéző

66/528-320/164

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

László Gáborné

titkársági ügyintéző

66/528-320/163

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Információ, időpontfoglalás

Bodáné Bakó Márta

kormányablak szakügyintéző

66/528-320

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Szilágyiné Mihácsi Éva

hatósági szakügyintéző

66/528-320

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Személyi igazolvány, útlevél, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

B. Kis Ildikó

kormányablak szakügyintéző

66/528-320-107

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Glemboczkyné Gally Zóra

kormányablak ügyintéző

66/528-320/107

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Krizsánné Rozsos Anita

kormányablak ügyintéző

66/528-320/107

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Laurinyeczné Fabisz Ibolya

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/107

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Lukácsi József Lászlóné

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/107

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Luptovics Dezsőné

kormányablak ügyintéző

66/528-320/107

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Lakcímigazolvány ügyintézés

Kiszel Sándorné

kormányablak ügyintéző

66/528-320/108

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Mladonyiczkiné Fekete Erika

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/108

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Petrovszkiné Szász Ilona

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/108

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Zelenyánszki Edina

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/108

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Vállalkozói igazolvány ügyintézés

Balázs Jánosné

kormányablak ügyintéző

66/528-320/109

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Vígh Anna

kormányablak ügyintéző

66/528-320/109

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Zahorán József

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/109

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Vezetői engedély ügyintézés

Andó Anett

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/129

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Dr. Kemecsei Attiláné

kormányablak ügyintéző

66/528-320/129

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Miklós Gergő

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/112

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Sós Péter

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/112

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Szőke Tibor Zoltán

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/112

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Gépjármű ügyintézés

Abonyi Géza

hatósági szakügyintéző

66/528-320/118

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Bíró Katalin

kormányablak ügyintéző

66/528-320/120

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Czipó István

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/120

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Dr. Leszkó-Kiss Diána

hatósági szakügyintéző, osztályvezető helyettes

66/528-320/119

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Fejér Péter

kormányablak ügyintéző

66/528-320/120

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Gedóné Békészki Gabriella

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/122

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Gulyásné Csapó Szilvia

hatósági ügyintéző

66/528-320/124

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Gyöngyösi Éva

hatósági ügyintéző

66/528-320/168

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Harasztosné Tóth Mónika

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/122

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Képíró Erzsébet

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/122

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Kertész Gábor

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/122

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Kiss Sándorné

kormányablak ügyintéző

66/528-320/120

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Marikné Mezővári Gabriella

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/122

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Nagy Csaba

hatósági ügyintéző

66/528-320/118

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Szabó Zsolt

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/122

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Kormányzati integrált ügyfélszolgálati ügyintézés, ügyfélkapu ügyintézés

Gercsi Zsoltné

osztályvezető

66/528-320/105

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Árgyelánné Oláh Szilvia

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/105

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Bács Judit

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/104

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Fabiszné Ottlecz Mária

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/103

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

Mlinárik Máté

kormányablak szakügyintéző

66/528-320/104

bekescsaba.okmanyiroda@bekes.gov.hu

 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Dr. Illich Andrea főosztályvezető

Lipták Magdolna főosztályvezető-helyettes

Cím: 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Pf.: 99.

Telefonszám: 06-66/362-944

Fax: 06-66/361-755

E-mail cím: zoldhatosag@bekes.gov.hu

 

Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

Lipták Magdolna főosztályvezető-helyettes

Cím: 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Pf.: 99.

Telefonszám: 06-66/362-944

Fax: 06-66/361-755

E-mail cím: zoldhatosag@bekes.gov.hu

Borbély Anita hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Kiss Edina ügyfélszolgálati ügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Kopcsákné Lakatos Ildikó hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Kovács Erika ügyfélszolgálati ügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Kőrösiné Paróczai Klára hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Márkné Lengyel Teréz hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Nagy Krisztián hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Szelezsán Erika hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Szilágyi László Zsolt ügyfélszolgálati ügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Szilágyi Tibor hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Tóth Katalin Andrea ügyfélszolgálati ügyintéző,
titkárság
66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Tóth Tünde Noémi ügyfélszolgálati ügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

Farkas József osztályvezető

Cím: 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Pf.: 99.

Telefonszám: 06-66/362-944

Fax: 06-66/361-755

E-mail cím: zoldhatosag@bekes.gov.hu

Csukás Krisztina hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Dr. Petróczki Zsófia jogász 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Freiberger-Ottlecz Mónika hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Harangi János hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Hegedűs Annamária hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Martincsekné Kovács Judit hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Palatinus István hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Seres Ferenc hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Szabó Erzsébet hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu
Tar Levente hatósági szakügyintéző 66/362-944 zoldhatosag@bekes.gov.hu

 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Dobókői György főosztályvezető

Benkő Mihály főosztályvezető-helyettes

Cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi űt 107. Pf.: 150.

Telefonszám: 06-66/549-300

Fax: 06-66/549-333

E-mail cím: vezeto-muszaki@bekes.gov.hu

 

Közlekedési Osztály

Séllei Zoltán osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi űt 107. Pf.: 150.

Telefonszám: 06-66/549-329

Fax: 06-66/549-333

E-mail cím: jarmu-muszaki@bekes.gov.hu

Bodzsár Mária közlekedési hatósági műszaki
szakügyintéző
66/549-313 bodzsar.maria@bekes.gov.hu
Bordás Judit Mariann közlekedési hatósági forgalmi
szakügyintéző
66/549-318 bordas.juditmariann@bekes.gov.hu
Gyarakiné Szatmári
Erzsébet
közlekedési hatósági műszaki
szakügyintéző
66/549-332 gyarakineszatmari.erzsebet
@bekes.gov.hu
Jászberényi Gábor
közlekedési hatósági műszaki
engedélyezési szakügyintéző
66/549-314 jaszberenyi.gabor@bekes.gov.hu
Kovács Pál közlekedési hatósági forgalmi
szakügyintéző
66/549-334 kovacs.pal@bekes.gov.hu
Paulik-Bali Éva közlekedési hatósági szolgáltatás
engedélyezési szakügyintéző
66/549-344 paulikbali.eva@bekes.gov.hu
Popol Mihály Csaba műszaki vizsgabiztos 66/549-311 popol.mihalycsaba@bekes.gov.hu
Pusztai Éva közlekedési hatósági forgalmi
szakügyintéző
66/549-328 pusztai.eva@bekes.gov.hu
Püski Attila közlekedési hatósági műszaki
szakügyintéző
66/549-326 puski.attila@bekes.gov.hu
Szlávikné Gál Anna közlekedési hatósági ügyintéző 66/549-312 szlaviknegal.anna@bekes.gov.hu
Viczián Pál közlekedési hatósági műszaki
engedélyezési szakügyintéző
66/549-314 viczian.pal@bekes.gov.hu

Útügyi Osztály

Benkő Mihály főosztályvezető-helyettes

Cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi űt 107. Pf.: 150.

Telefonszám: 06-66/549-343

Fax: 06-66/549-333

E-mail cím: kepzes-muszaki@bekes.gov.hu, ut-muszaki@bekes.gov.hu

Kulcsárné Nagy Róza járművezető vizsgaszervezési
szakügyintéző
66/549-341 kulcsarnenagy.roza@bekes.gov.hu
Majernik Katalin járművezető vizsgaszervezési
szakügyintéző
66/549-347 majernik.katalin@bekes.gov.hu
Malatyinszki Pálné járművezető vizsgaszervezési
szakügyintéző
66/549-340 malatyinszki.palne@bekes.gov.hu
Mogyorósy Zoltán képzésfelügyelő 66/549-346 mogyorosy.zoltan@bekes.gov.hu
Nagy Sándor útügyi szakügyintéző 66/549-319 nagy.sandor@bekes.gov.hu
Szabó Attiláné járművezető vizsgaszervezési
szakügyintéző
66/549-341 szabo.attilane@bekes.gov.hu
Szikora Mihály útügyi szakügyintéző 66/549-317 szikora.mihaly@bekes.gov.hu
Szudár Attila útügyi szakügyintéző 66/549-317 szudar.attila@bekes.gov.hu
Talpalló Ildikó járművezető vizsgaszervezési
szakügyintéző
66/549-340 talpallo.ildiko@bekes.gov.hu
Vargáné Jámbor Andrea útügyi szakügyintéző 66/549-324 vargane.jambor.andrea
@bekes.gov.hu

Fogyasztóvédelmi Osztály

Dr. Pethő Hajnalka osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.

Telefonszám: 06-66/546-141, 546-151

Fax: 06-66/546-140

E-mail cím: fogyved@bekes.gov.hu

Balázs László fogyasztóvédelmi szakügyintéző 66/546-150 balazs.laszlo@bekes.gov.hu
Fekete Kálmán fogyasztóvédelmi szakügyintéző 66/546-150 fekete.kalman@bekes.gov.hu
Dr. Pengő István jogász 66/546-150 pengo.istvan@bekes.gov.hu
Novák Nikolett titkársági ügyintéző 66/546-150 novak.nikolett@bekes.gov.hu
Susánszki György fogyasztóvédelmi szakügyintéző 66/546-150 susanszki.gyorgy@bekes.gov.hu

Foglalkoztatási Osztály

Sódar Attila osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Telefonszám: 06-66/445-269

Fax: 06-66/445-269

E-mail cím: bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Horváth Tamás

foglalkoztatási szakügyintéző, osztályvezető-helyettes

66/445-269/1131

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Ujháziné Kubinszki Edit

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1010

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Bajiné Pónya Edit

foglalkoztatási ügyintéző

66/445-269/1121

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Bajusz László

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1122

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Bellágh Edit

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1136

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Bencsik Melinda

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1167

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Debreczeniné Sárosi Annamária

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1181

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Egri Éva

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1123

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Finta Zsuzsanna

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1126

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Hanyeczné Nagy Éva

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1186

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Igriczné Figura Diána

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1167

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Juhász Mihály

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1164

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Katona Marianna

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1144

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Kvácsné Slyuch Krisztina

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1161

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Lipták Zsuzsanna

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1172

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Mészárné Buzás Adél

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1143

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Mladonyiczki Tibor

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1142

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Nagyné Szatmári Beáta

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1125

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Petrovszki Anikó

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1127

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Popol Ágnes Klára

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1171

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Pribojszki Zsolt

foglalkoztatási ügyintéző

66/445-269/1166

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Pribojszkiné Máthé Krisztina

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1162

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Pugymer Zsuzsanna

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1185

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Schreiber Gabriella

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1138

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Schubert József

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1141

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Szabó László

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1125

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Szabó Zsanett

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1183

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Szabóné Kis Virág

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1132

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Tamás Viktória

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1128

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Vágvölgyiné Mórocz Emőke

foglalkoztatási szakügyintéző

66/445-269/1182

bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

Galla Tibor osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. Pf.: 292.

Telefonszám: 06-66/529-440

Fax (Munkaügy): 06-66/529-465, Fax (Munkavédelem): 06-66/529-467

E-mail cím (Munkaügy): bekes-kh-ffo-mu@ommf.gov.hu

E-mail cím (Munkavédelem): bekes-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu

Munkaügy
Bogárdi Ottó munkaügyi ellenőr 66/529-446 bogardio@ommf.gov.hu
Domokos János munkaügyi ellenőr 66/529-443 domokosj@ommf.gov.hu
Farkas Csaba munkaügyi ellenőr 66/529-464 farkascs@ommf.gov.hu
Kéri Dávid munkaügyi ellenőr 66/529-469 kerd@ommf.gov.hu
Ozsváth Bernadett munkaügyi ellenőr 66/529-461 ozsvathb@ommf.gov.hu
Szentmihályi József munkaügyi ellenőr 66/529-463 szentmihalyij@ommf.gov.hu
Vandlik-Katola Zoltán munkaügyi ellenőr 66/529-453 vandlikkz@ommf.gov.hu
Munkavédelem
Babinszki Szilárd munkavédelmi ellenőr 66/529-456 babinszkisz@ommf.gov.hu
Fehér Zsuzsanna munkavédelmi ellenőr 66/529-444 feherzs@ommf.gov.hu
Petrovszki Imre munkavédelmi ellenőr jelölt 66/529-457 petrovszkii@ommf.gov.hu
Tóth Mihályné titkársági ügyintéző 66/529-450 tothmne@ommf.gov.hu
Valastyán Pál munkavédelmi tanácsadó 66/529-442 valastyanp@ommf.gov.hu
 

 

 


XXX