Általános információ / Békéscsabai járás

A Békéscsabai Járási Hivatal általános feladatai

A kormányhivatalok jogállását szabályozó törvény előírása szerint: "a megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok működnek". E rendelkezés szervezetileg a területi államigazgatási szervek sorába emeli a járási hivatalt, a járásokról szóló törvény ugyanakkor a helyi államigazgatási rendszer megújítása céljából létrehozott szervként definiálja azt.

A Békéscsabai Járási Hivatal - e jogállási státuszából fakadóan - a Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egysége.

A helyi államigazgatási feladatellátás "új rendje" jól érzékelhető kettősséget jelenít meg, nevezetesen a területi, kistérségi és helyi igazgatási elemek keveredése mellett, a települési önkormányzatok jegyzői államigazgatási hatáskörei jelentősebb részének integrációját.

A Békéscsabai Járási Hivatal Békéscsaba, Doboz, Újkígyós, Szabadkígyós, Kétsoprony, Csabaszabadi, Gerendás, Telekgerendás és Csorvás települések lakossága számára nyújtja a központi jogforrások által hatáskörébe illesztett államigazgatási feladok ellátását. Ezen települések lakosságszáma nagyságrendileg 85.000 fő.


 


A járáshoz tartozó települések közül két településen, Újkígyóson és Csorváson kirendeltség működik, ahol igazodva a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjéhez valamennyi hatáskörbe tartozó szociális és gyámhatósági ügyek helyben intézhetőek. A kirendeltségeken biztosított az ügyfelek részére az okmányigazgatási terület valamennyi tájékoztató anyaga is.

A kirendeltségeken túl a járáshoz tartozó valamennyi településen a járási hivatal ügyfélszolgálattal van jelen a polgármesteri hivatalok épületeiben, így a járás valamennyi lakosa helyben el tudja intézni a korábban a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.

A jogszabályokban és az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása körében közreműködik a Kormányhivatalnak a kormányzati célkitűzések területi megvalósításával összefüggő feladatainak ellátásában.

A Kormány a területi államigazgatás működési hatékonyságának növelése érdekében szükségesnek tartotta a megyei és a járási feladat-és hatásköri szintek felülvizsgálatát, ennek eredményét figyelembe véve a megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok hatáskör racionalizálását. Az 1959/2015. (XII. 23.) Korm. határozat a járási hivatalok megerősítéséről rendelkezett.

A fentiek végrehajtásának eredményeképpen 2017. január 1. naptól a korábban 9 osztállyal működő Békéscsabai Járási Hivatal, átvéve a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott meghatározott elsőfokú hatásköreit, az alábbi szervezeti struktúrában látja el feladatait:

Agrárügyi Főosztály:

-          Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
-          Földhivatali Osztály
-          Földművelésügyi Osztály
-          Növény-és Talajvédelmi Osztály
-          Vetőmag-felügyeleti Osztály


Hatósági Főosztály:

-          Hatósági Osztály
-          Gyámügyi Osztály
-          Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
-          Népegészségügyi Osztály


Kormányablak Főosztály:

-          Kormányablak Osztály 1
-          Kormányablak Osztály 2

 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály:

-          Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
-          Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály


Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály:

-          Közlekedési Osztály
-          Útügyi Osztály
-          Fogyasztóvédelmi Osztály
-          Foglalkoztatási Osztály
-          Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

A feladatok bővülésével, az átvett feladatok tekintetében jellemzően Békés megye illetékességi területen látja el feladatait.  


(Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.: Járási Hivatal székhelye – Kormányablak Főosztály, Hatósági Osztály, Gyámügyi Osztály, Népegészségügyi Osztály)
 A Békéscsabai Járási Hivatal Békéscsaba, Árpád sori épületében nyújt teret:

Békéscsabai Járási Hivatal
dr. Gulyás György hivatalvezető
Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Pf.: 512.
Telefonszám: 06-66/528-320
Fax: 06-66/528-321