Anyasági támogatás igénylése

 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

 1. Illetékesség:

Békés megye, kivéve Gyulai Járási Hivatal illetékességi területe

 1. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
 • Kérelem anyasági támogatás megállapítására
 • A várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász, szülésznő vagy védőnő által kiadott igazolás a várandósgondozáson való részvétel számáról. (Ha a terhesség időtartama alatt a külföldi tartózkodás időtartama egybefüggően az 5 hónapot meghaladta, az igazolás mellőzhető, a külföldön tartózkodás tényét azonban igazolni szükséges. Ez nem vonatkozik arra a nem magyar állampolgárságú nőre, aki Magyarország területén jogszerűen történő tartózkodásra hivatkozva nyújt be kérelmet.)
 • Halvaszületett gyermek esetében a halvaszületést bizonyító okirat
 • Amennyiben a jogosultság jogcímeként az örökbefogadó szülő került megjelölésre, akkor az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat
 • Amennyiben a jogosultság jogcímeként a gyám került megjelölésre, akkor a gyámkirendelő határozat
 • Amennyiben a jogosultság jogcímeként az anyával egy háztartásban élt apa, vagy a gyermek gondozását ellátó személy (ha az anya elhunyt és az apával nem élt egy háztartásban) került megjelölésre akkor az anya halotti anyakönyvi kivonata
 • Amennyiben a jogosultság jogcímeként a vérszerinti anya (aki 4 alkalommal várandósgondozáson részt vett) került megjelölésre miután a gyermek örökbefogadását visszavonták, a visszavonó nyilatkozat, illetve ha a gyermekvédelmi gondoskodást megszüntették, az erről szóló gyámhatósági határozat
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya
 • Külföldi állampolgár esetében érvényes bevándorlási, letelepedési engedély, magyarországi tartózkodásra jogosító egyéb irat, EU Kék Kártya

 

 1. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja:
 • Személyesen a Békéscsaba, Szabadság tér 7-9. sz. alatti ügyfélszolgálaton
 • Postai úton 1919 Budapest
 • Elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, az elektronikus ÁNYK formanyomtatvány kitöltésével
 • Telefaxon 66-524-155
 1. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Nincs eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

 1. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
 • Kérelem beérkezését követő 8 napon belül kiadandó értesítések:

-          Érdemi döntést hozó határozat, végzés

-          Hiánypótlásra felszólító végzés

-          Függő hatályú döntés (végzés, határozat)

-          Hatósági bizonyítvány

 • Ügyet lezáró érdemi döntés 60 napon belül (határozat, végzés)
 1. Ügyintézési határidő:

8 nap

 1. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról és a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 3.) kormányrendelet

 1. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html
 • Kérelem anyasági támogatás megállapítására
 1. Időpontfoglalás:

Nincs lehetőség

 1. Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Nincs

 1. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint: