Álláskeresési ellátások itt kerülnek beépítésre a migráns munkavállalókat érintő szabályok

Álláskeresési ellátások

Hatáskörrel rendelkező szervezet

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal

Illetékesség

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (9) bekezdése szerint a foglalkoztatást elősegítő támogatással, valamint az álláskeresők ellátásával kapcsolatos hatósági ügyben - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - a kérelmező, pályázó ügyfél választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerint illetékes állami foglalkoztatási szerv jár el.

 

Ügyintézés helye

Részletesen itt

Ügyintézéshez szükséges
dokumentumok

Álláskeresési ellátás megállapításához szükséges dokumentumok:

 • Igazolólap az álláskeresési járadék és segély megállapításához (eredeti aláírt példány)

 • Adatlap bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségekről (eredeti aláírt példány)

 • Egyéni és társas vállalkozás esetében igazolás a NAV-tól a járulékfizetési kötelezettségéről

 • Személyi igazolvány és lakcímkártya

 • Igazolás a vállalkozói igazolvány visszaadásáról/vállalkozói tevékenység megszüntetéséről és szüneteléséről

 • OEP igazolvány

 • Bankszámlaszám – amennyiben rendelkezik vele

 • Magánnyugdíjpénztár belépési nyilatkozat – amennyiben tagja

 • Külföldi munkavégzés esetében E301 vagy PDU1 nyomtatvány, külföldi jogviszonyt igazoló dokumentumok (pl. szerződés, bérpapír, bérfizetési jegyzék, adópapír)

 • Családi adókedvezmény érvényesítéséről szóló nyilatkozat

 • Első házasok adókedvezménye igénybevételéről szóló nyilatkozat (házassági anyakönyvi kivonat, 2015.01.01. után házasságkötés)

 • Egyszerűsített foglalkoztatásról szóló igazolás

 • Súlyosan fogyatékos magánszemélyeknek járó adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolás/határozat

 • Igazolás a jogosultsági idő meghosszabbodását eredményező időtartamokról (keresőképtelenség, beteg gyermek ápolására igénybe vett táppénzes állomány, TGYÁS, CSED, GYED, GYES, GYESE folyósítása, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a rokkantsági és a baleseti rokkantsági nyugdíj, a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka folyósításának, az letartóztatás, valamint a szabadságvesztés -és az elzárás, az ápolási díj és a gyermeknevelési támogatás folyósítása, a nappali tagozaton történő tanulmányok folytatásának időtartama)

Ügyintézés illetéke, igazgatási
szolgáltatási díj

Nincs illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

8 nap a hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén és amennyiben a tényállás tisztázott, egyéb esetben 60 nap

Eljárás megindító irat (kérelem)

benyújtásának módja

Elektronikus felületen keresztül történő kérelem benyújtása iránti szándék jelzése, személyesen.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (8) bekezdése szerint az álláskeresőként való nyilvántartással, az álláskeresők ellátásával, valamint a természetes személynek nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatással kapcsolatos eljárás során az ügyfélnek személyesen kell eljárnia.

Alapvető eljárások szabályok,

ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 • Az álláskeresési ellátás megállapítása iránti eljárás a kérelem beadásával kezdődik. A kérelem beadásakor egy általános „ellátás” iránti kérelem kerül felvételre.

 • A jogviszonyok, valamint a járulékfizetési kötelezettség teljesítésének vizsgálata után állapítható meg, hogy az ügyfél milyen ellátásra szerez jogosultságot. (álláskeresési járadék, NYES)

 • Amennyiben valamelyik jogosultsági feltétel hiányzik, az ellátás nem állapítható meg.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok

jegyzéke

 • A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.

 • Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

 • Igazolólap az álláskeresési járadék és segély megállapításához

 • Nyilatkozat családi adókedvezmény érvényesítéséről

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus

programok elérése

http://www.nyugatrmk.hu/elektronikus

Tájékoztatás az ügyfelet megillető

jogokról és kötelezettségekről az Ákr.

szabályai szerint

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint (Ákr.)