Állapotváltozás bejelentése

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség

Békés megye területe

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Nyilatkozat a szakértői minősítéshez,

Orvosi beutaló az orvosszakértői szervhez, illetve a felülvizsgáló orvosi bizottsághoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából;

Az előző komplex minősítés óta keletkezett orvosi dokumentumok (leletek, zárójelentések) eredeti példányának bemutatása a személyes vizsgálat során.

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Személyesen a Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodában;

Postai úton: 5601 Pf: 483.,

Az 5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati iroda postaládájába;
Telefaxon: (66) 795-032;

Elektronikus úton – KÉR-azonosító: KHIV BEK CSTF RSZO;

Hivatali kapu: BEMKHRSZSZ, KRID: 222097798

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Kérelemre induló eljárás.

A kérelem benyújtását követően megtörténik az ügyfél felülvizsgálatra történő beidézése.
Amennyiben a kérelem benyújtása az előző megállapító, vagy elutasító határozat jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül történik, az állapotváltozás előzetes minősítése szükséges.

7. Ügyintézési határidő

60 nap

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet.

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatványok

Állapotváltozás bejelentése megváltozott munkaképességűek ellátásában részesülők esetén c. nyomtatvány
Nyilatkozat a szakértői minősítéshez

10. Időpontfoglalás

Nincs lehetőség.

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs.

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.