Állapotváltozás bejelentése

Állapotváltozás bejelentése

Hatáskörrel rendelkező szervezet

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Illetékesség

Békés megye

Ügyintézés helye

5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4.

Ügyintézési idő

Hétfő 8-16; Kedd: nincs; Szerda - Csütörtök 8-13; Péntek 8-12 óra

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

N Y I L A T K O Z A T a szakértői minősítéshez,
ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából,
A legutóbbi felülvizsgálatot követően keletkezett orvosi dokumentáció (leletek, zárójelentések,stb.)eredetiben történő bemutatása a személyes vizsgálat során.

Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

60 nap

Eljárás megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Személyesen a Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálaton.
Postai úton: 5601 Békéscsaba Pf: 483., 5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati iroda postaládájába;
Telefaxon: (66) 795-032;
Elektronikus úton a rehab@bekes.gov.hu e-mail címre.

Alapvető eljárások, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Kérelemre induló eljárás.
A kérelem benyújtását követően megtörténik az ügyfél felülvizsgálatra történő beidézése.
Amennyiben a kérelem benyújtása az előző megállapító, vagy elutasító határozat jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül történik, az állapotváltozás előzetes minősítése szükséges.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról, 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Állapotváltozás bejelentése megváltozott munkaképességűek ellátásában részesülők esetén c. nyomtatvány

N Y I L A T K O Z A T a szakértői minősítéshez

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint