Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztályának feladatai

 

Illetékességi területe:

Békéscsabai Járási Hivatal (Békéscsaba, Doboz, Újkígyós, Szabadkígyós, Kétsoprony, Csabaszabadi, Gerendás, Telekgerendás, Csorvás)

Békési Járási Hivatal (Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos)

Gyomaendrődi Járási Hivatal (Gyomaendrőd, Dévaványa, Csárdaszállás, Hunya, Ecsegfalva)

Orosházi Járási Hivatal (Orosháza, Békéssámson, Csanádapáca, Gádoros, Nagyszénás, Kardoskút, Pusztaföldvár, Tótkomlós)

Szarvasi Járási Hivatal (Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsűd, Örménykút, Kardos, Kondoros),

Szeghalmi Járási Hivatal (Szeghalom, Bucsa, Kertészsziget, Körösújfalu, Körösladány, Füzesgyarmat, Vésztő).


Nyugdíjbiztosítási feladatok:

A járási hivatalok szervezeti egységei a nyugdíjbiztosítási feladatok körében ellátják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben, valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.


Az Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály feladata:

 1. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben meghatározott nyugellátások (öregségi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátások) iránti igények elbírálása, döntéshozatal,
 2. a külön jogszabályokban meghatározott ellátások (bányásznyugdíj, korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka valamint rokkantsági járadék) iránti igények elbírálása, döntéshozatal,
 3. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti baleseti járadék megállapítása, feléledése iránti igények elbírálása, döntéshozatal,
 4. a kérelemre és hivatalból indult egyeztetési eljárás lefolytatása, adatok beszerzése, hatósági bizonyítvány kiadása,
 5. a Társadalombiztosítási Egyéni Számlával kapcsolatos feladatok ellátása, ügyfelek tájékoztatása,
 6. az egészségi állapottól függő nyugellátás iránti igények elbírálásához, az ellátásra való jogosultság vizsgálatához a szakkérdésben történő eljárás kezdeményezése,
 7. szakkérdésben történő döntéssel kapcsolatos, időszakos felülvizsgálati eljárás lefolytatása, intézkedés a határozatok meghozataláról,
 8. egyes ellátások továbbfolyósításával kapcsolatos szakkérdésben történő döntés beszerzése, és továbbítása a megkereső igazgatási szerv részére,
 9. az egészségi állapottól, illetve egészségkárosodástól függő nyugellátásban részesülő személy soron kívüli felülvizsgálatának elrendelése olyan tény vagy körülmény alapján, amely valószínűsíti, hogy a korábban megállapított egészségi állapot, egészségkárosodás mértéke nem áll fenn, vagy az a megállapítottnál kisebb mértékű. A soron kívüli felülvizsgálat eredményétől függő intézkedések megtétele,
 10. ügyfelek saját adataikra vonatkozó, adatvédelemmel összefüggő tájékoztatás-kérési, betekintési- és helyesbítés-kérési jogai gyakorlásának, továbbá az információ szabadságra vonatkozó jogai gyakorlásának elősegítése,
 11. nyugdíj-megállapítási és adategyeztetési ügyekben ügyfelek fogadása, részükre általános és konkrét ügyekben felvilágosítás adása, igénybejelentések felvétele.