Adategyeztetési eljárás

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség

Az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal, egyes személyi körök esetében Budapest Főváros Kormányhivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala az alábbi ügyekben jogosult kizárólagos illetékességgel eljárni:

  • ha az ügyfél külföldön él, vagy

  • ha az ügyfél az egyeztetési eljárás során jelzi, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett szolgálati idővel rendelkezik,

  • ha az ügyfél az eljárás megindításakor szolgálati viszonyban áll fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal, vagy

  • ha az ügyfél korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal.

Abban az esetben, ha korábban az Európai Unió más tagállamában, vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban [Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Jersey és Man szigetek kivételével), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Svájc, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia Szlovénia] vagy szociálpolitikai, illetve szociális biztonsági egyezményben részes államban [Ausztrália, Bosznia-Hercegovina, Dél-Korea, India, Japán, Kanada, beleértve Québec tartományt, Koszovó, Macedónia, Moldova, Montenegró, Mongólia, Oroszország, Szerbia, Ukrajna] is folytatott keresőtevékenységet és az ott szerzett szolgálati idejéről is szeretne tájékoztatást kapni, az Ügyfélkapun keresztül a „Kérelem nemzetközi” elnevezésű nyomtatványt kell beküldeni.

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

„Kérelem adategyeztetési eljárás iránt” elnevezésű űrlap

Egyéb, szolgálati időnek minősülő időszakok – például a szakmunkástanulói idő, katonaidő, felsőfokú intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok időtartama – elismeréséhez szükséges dokumentumok.

 

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Az eljárás kérelemre kizárólag elektronikus úton indítható. A kérelmet az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek az erre a célra rendszeresített nyomtatvány letöltésével nyújthatják be.

https://gate.gov.hu/sso/ap/ApServlet?partnerid=onyfkiert&target=kiertesites

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Az eljárás illeték- és költségmentes.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Egyeztetési eljárás megindítása iránt kérelem évente egy alkalommal nyújtható be.

Kérelemre az eljárás kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, a Központi Rendszer elektronikus felületén, a „Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés” szolgáltatás választása esetén, az Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK) program alkalmazásával tett igénybejelentéssel indítható meg.

Az egyeztetési eljárás megindítása a „Kérelem adategyeztetési eljárás iránt” elnevezésű űrlap becsatolásával lehetséges.

Az eljárás megindítását követő öt napon belül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv értesítést küld az eljárás menetéről, továbbá részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott biztosításban töltött időszakokról, illetve nők esetében a nők kedvezményes nyugdíjára vonatkozó jogosultsági időkről, valamint a korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék és táncművészeti életjáradék igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító időkről.

7. Ügyintézési határidő

75 nap

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, valamint a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány

„Kérelem adategyeztetési eljárás iránt” elnevezésű űrlap

https://gate.gov.hu/sso/ap/ApServlet?partnerid=onyfkiert&target=kiertesites

10. Időpontfoglalás

https://idopontfoglalo.onyf.hu/index.xhtml

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

https://e-ugyintezes.onyf.hu/

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény