A természetes személyek adósságrendezési eljárása

A természetes személyek adósságrendezési eljárása

 Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján 2017. január 1. napjával a természetes személyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatos feladatokat ellátó Családi Csődvédelmi Szolgálat tekintetében változások történtek.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának Igazságügyi Módszertani Irányításért Felelős Helyettes Államtitkársága.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervei

A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinek feladatait a fővárosi és megyei kormányhivatalok  a megyeszékhely szerinti járási hivatal, Békés megyében a Békéscsabai Járási Hivatal látja el.

Az illetékesség minden esetben a támogatott lakóingatlan fekvéséhez igazodik.

 

A 2015. évi CV. törvény célja az eladósodott magánszemélyek adósságcsapdából való kikerülése.

Magáncsődvédelem alatt az adós és hitelezőik érdekeinek összehangolásával, állami felügyelet mellett valósul meg az adósságok rendezése olyan módon, hogy az ügyfél az adósságcsapdából kikerülhessen.

Magáncsődvédelmet az olyan adós kezdeményezhet, akinek vagyona és törlesztésre fordítható jövedelme nem elégséges a felhalmozott adósságával kapcsolatos törlesztési kötelezettségének teljesítésére. A magáncsődvédelem alatt úgy történik meg az adósságok rendezése, hogy az adós fizetési képességének helyreállítása a cél.

Az adósságrendezési eljárással összefüggő részletes tájékoztatás a http://www.csodvedelem.gov.hu/ oldalon nyomtatványokkal együtt megtalálható.