A természetes személyek adósságrendezési eljárása

 

A természetes személyek adósságrendezési eljárása

Az eljárást azon természetes személyek vehetik igénybe, akiknek vagyonuk és/vagy jövedelmük is van, valamint fizetési hajlandóságuk is fennáll, csupán a fizetési képességük nem elegendő a felhalmozott tartozások kifizetéséhez.

 

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában

• az adós csődvédelmet kap, a végrehajtásokat felfüggesztik;

• az adós és adóstárs összes tartozása egy eljárásban kerül rendezésre;

• az eljárás a résztvevők együttműködésén alapul, az adósságok független szakértő közreműködésével, koordinált módon kerülnek rendezésre;

• figyelembe vételre kerül az adósok és a hitelezők méltányolható érdeke, az adós fizetési képessége;

• az adósok és a velük közös háztartásban élők lakhatási, létfenntartási költségeihez igazodó vagyonértékesítési, jövedelem-felosztási és vagyonfelosztási szabályok kerülnek kidolgozásra;

  • méltányos adósságrendezési ütemezést valósít meg, melyhez állami törlesztési támogatás igényelhető

• a megállapodást, az egyezséget és a szabályokat betartó, jóhiszeműen eljáró adósok a korábban felhalmozott adósságok egy részének megfizetése alól véglegesen mentesülnek, a hosszabb futamidejű jelzáloghitel hátralévő részét pedig kedvezőbb feltételekkel törleszthetik.

 

A legalapvetőbb feltételek az eljárásban való részvételhez, hogy

  • legalább 2 millió forint, de legfeljebb 60 millió forint összegű tartozás álljon fenn;

• a tartozások meghaladják az adós és adóstársa adósságrendezésbe vonható vagyonát, de nem haladják meg annak 200%-át. (ezen utóbbi rendelkezés szempontjából a vagyonba beleértendő az adós és adóstárs 5 évre számított, adósságrendezésbe vonható várható bevétele is);

• a tartozások legalább 80%-a az adós által elismert, vagy nem vitatott;

• a tartozások között legalább egy olyan van, amely már legalább 90 napja lejárt esedékességű, ennek mértéke kamatokkal, járulékokkal növelten meghaladja az 500 000 forintot a tartozások között van fogyasztói hitelviszonyból eredő tartozás vagy olyan hitelviszonyból eredő tartozás, amely az adós, adóstárs egyéni vállalkozásának/őstermelői tevékenységének finanszírozásával függ össze.

 

Az adósságrendezési eljárást az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával lehet kezdeményezni. A kitöltött formanyomtatvány benyújtható a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinél, így Békés megyében a Békés Megyei Kormányhivatalnál (5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4), vagy a főhitelezőnek minősülő pénzügyi intézménynél.

A formanyomtatvány elérhető a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján(www.csodvedelem.gov.hu), illetve személyesen átvehető a főhitelezőnek minősülő pénzügyi intézményeknél vagy a Kormányhivatalban.