Veszélyes eb tartása

1. Veszélyes eb tartása

Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja:

elektronikus úton (oroshaza.elelmiszer@bekes.gov.hu; gyula.elelmiszer@bekes.gov.hu; békéscsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu; gyomaendrod.elelmiszer@bekes.gov.hu), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályán személyesen

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
  • 41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról
  • Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény.
  • 85/2015. (XII.17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól tartásáról

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről: az Ákr. szabályai szerint