Munkaerőigény bejelentés

Munkaerőigény-bejelentés

Hatáskörrel rendelkező szervezet

 Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal

Illetékesség

A munkaerőigényt annál a járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell bejelenteni, amelynek illetékességi (működési) területén a munkaerő foglalkoztatása történik.

Ettől eltérően, ha

 • a munka természetéből adódóan a munkavégzés több járás területére terjed ki, az illetékes az a kirendeltség, ahol a munkavégzés megkezdése történik,

 • a munkaerő foglalkoztatása a foglalkoztató több telephelyén történik, a foglalkoztató székhelye szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztálya az illetékes.

 • A harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására vonatkozó munkaerőigényt annál a megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályán kell benyújtani, amelynek területén a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása történik.

Ügyintézés helye

Részletesen itt

Ügyintézéshez szükséges
dokumentumok

 • foglalkoztatói adatlap első munkaerőigény-bejelentés esetén,

 • munkaerőigény bejelentő-lap

Ügyintézés illetéke, igazgatási
szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

A munkaerőigényt a beérkezés napján érkeztető bélyegzővel kell ellátni, majd késedelem nélkül, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon ahhoz a ügyintézőhöz kell továbbítani, aki a munkaerőigény kezeléséért felelős lesz. A munkaerőigény a bejelentés napjától számított legfeljebb 60 napig érvényes.

Eljárás megindító irat (kérelem)

benyújtásának módja

A munkaerőigény bejelentése a munkaadó részéről történhet:

 • elektronikus úton a Virtuális Munkaerőpiac Portálon keresztül

 • 2019. január 1. napjától az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési törvény) értelmében elektronikusan (cégkapu)

Alapvető eljárások szabályok,

ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A járási hivatallal első alkalommal kapcsolatba kerülő, vagyis az alapnyilvántartásban nem szereplő foglalkoztatónak ki kell töltetni a foglalkoztatói adatlapot.

A munkaadó köteles bejelenteni minden olyan be nem töltött álláshelyet, amelyben a foglalkoztatásra munkaviszony (Flt. 58. § (5) bekezdés a) pont) keretében kerül sor.

A munkaerőigény bejelentéseket a járási hivatal foglalkoztatási osztályai kezelik, és elkezdik a munkaközvetítést.

A közvetítés folyamata:

 • munkáltatói kapcsolattartás

 • állásfeltárás

 • munkaerőigények fogadása

 • ügyfelek leválogatása, közvetítés

 • közvetítés eredményének rögzítése

 • közvetítés lezárása

Az állami foglalkoztatási szerv részéről a munkanélküliségi ráta és a munkanélküliség átmeneti időszakának minél rövidebb időre történő csökkentése érdekében biztosítja és elősegíti, hogy a munkaadók és az állást keresők a foglalkoztatás érdekében önállóan kezdeményezzék a kapcsolatfelvételt a virtuális munkaerő-piaci portál segítségével (VMP), ezáltal a munkaerőpiac hatékonyabban reagáljon a gazdasági élet kihívásaira.

A VMP célja és feladata, hogy segítse a munkát keresők elhelyezkedését, s így közvetve a foglalkoztatók munkaerőigényének kielégítését és erősítse a munkaerő-piaci információk áramlását.

A VMP egyrészt olyan elektronikus felület, amelyen az állami foglalkoztatási szerv lehetősége ad az állást keresők részéről önéletrajz feltöltésére, illetve a munkaadók számára önálló keresésre az önéletrajz ajánlatok között. Másrészt a VMP biztosítja a munkát kínálók munkaerőigényének online megjelenítését.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok

jegyzéke

 • 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról

 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Lásd: Foglalkoztatói adatlap

2. melléklet: Munkaerőigénybejelentő lap

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus

programok elérése

www.munka.hu

https://vmp.munka.hu/

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

Az Ákr. szabályai szerint