Állatmenhely nyilvántartásba vétele

2. Állatmenhely nyilvántartásba vétel

Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja:

Postai úton, elektronikus úton (oroshaza.elelmiszer@bekes.gov.hu; gyula.elelmiszer@bekes.gov.hu; békéscsaba.elelmiszer@bekes.gov.hu; gyomaendrod.elelmiszer@bekes.gov.hu), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályán személyesen

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 3/2001 (II. 23) KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet
  • 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
  • 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről.
  • 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
  • 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettségelleni védekezés részletes szabályairól
  • 85/2015. (XII.17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól tartásáról

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről: az Ákr. szabályai szerint